Министарство за бригу о селу расписало је јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом на територији Републике Србије за 2022. годину.
„Конкурс је сличан као и прошле године. Износ који заинтересовани кандидати могу добити је максимум 1.200.000,00 динара по сеоској кући. Основни услови су да подносилац мора бити држављанин Републике Србије, да је понулотан, да има пребивалиште на територији Републике Србије, да нема више од 45 година живота, да није осуђиван и да против њега није покренут кривични поступак, као ни истрага. Могу да конкуришу млади пољопривредници који желе да живе на селу и да се баве пољопривредом, самохрани родитељи и млади брачни парови“, нагласио је директор „Агроразвоја“ Драгутин Кузмановић.
Подносилац пријаве је дужан да самостално нађе кућу са окућницом и сходно захтеву коју подноси јединици локалне самоуправе, комисија излази на терен и утврђује чињенично стање.

„Јако је битно да те куће не могу бити у градским и приградским насељима. Следеће је да та кућа испуњава основне услове за живот, дакле она мора пре свега бити безбедна, не може бити урушена, мора имати одређену инфаструктуру: воду, струју, пут до куће и кућа мора бити уписана у катастар непокретности. Такође, кућа се мора налазити на тој или на суседној парцели која је предмет куповине. На основу утврђеног стања на терену, комисија саставља извештај, након чега то потписује градоначелник, попуњава се електронски формулар који се шаље у Министарство за бригу о селу. Битно је напоменути да у случају реализације пројекта, кућа се у наредних десет година не сме отуђити, власник мора пренети пребивалиште на ту адресу и мора становати на тој адреси“, рекао је Светислав Марковић, директор Пољопривредне стручне службе Ваљево.
По речима директора „Агроразвоја“ Драгутина Кузмановића, на прошлогодишњем конкурсу поднето је више од 20 захтева, од којих је 14 послато министарству, након чега је по добијеном мишљењу министарства потписано пет уговора о додели бесповратних средстава за куповину куће са окућницом.
„Ове године очекујемо више заинтересованих кандидата. Ми овом приликом позивамо све да потенцијалне купце и продавце кућа да се пријаве, а све обрасце и додатне информације могу добити у „Агроразвоју“, казао је Кузмановић.
Рок за подношење пријаве тече од дана објављивања јавног конкурса до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 1. новембра 2022. године.
Програм и образац пријаве се могу преузети електронским путем на званичној интернет страници Министарства за бригу о селу www.mbs.gov.rs .