Министарство за бригу о селу расписало је јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом на територији Републике Србије за 2021. годину.

„Овај програм је креиран тако да се решава горући проблем који је све више изражен у Србији, а то је велики број напуштених села. Јединице локалне саоуправе су активно укључене у овај програм и подносилац пријаве на овај конкурс ће заједно са јединицама локалне самуоправе попуњавати пријаву и слати у Министарство за бригу о селу. Општи циљ програма је смањење кретања негативних трендова на селу, нарочито млађе старосне категорије из села ка граду са једне стране, док са друге то је мотивисање људи да живе на селу, заустављање депопулације сеоских подручја, али и решење стамбеног питања за многе младе људе који немају могућност да то самостално ураде. Поред ових циљева, постављени су и други циљеви који треба да буду постигнути, а то је повећање броја становника на селу, смањење просечне старости на селу, повећање стопе наталитета и демографске слике и покретање раста привредних активности на селу“, нагласио је Светислав Марковић, директор Пољопривредне стручне службе Ваљево.

Овим програмом се финансира куповина сеоских кућа са окућницом, а  то се пре свега односи на кућу са економским двориштем, која се налази на истој парцели. Максимални износ бесповратних средстава предвиђен за куповину сеоске куће са окућницом износи 1.200.000,00 динара. Дакле може се максимално платити до овог износа и плаћа се 100%  у овом износу.

„Могу да аплицирају не само млади пољопривредни произвођачи, већ и млади људи који живе у градовима, имају нерешено стамбено питање или су подстанари, а  активности и посао им не захтевају присуство у граду. Градска управа Ваљева је направила радну групу која која ће помоћи подносиоцима пријаве кроз цео ток конкурисања. Један од битнијих ствари које ће радити ова радна група је процена некретнина на терену“, рекао је Светислав Марковић.

Подносилац захтева мора бити држављанин Републике Србије, пребивалиште мора бити на територији Републике Србије и не може имати више од 45 година. Такође, подносилац не може у свом власништву имати неку непокретност на територији Републике Србије, осим ако је у питању пољопривредно земљиште.

„Битна ставка је да купац и продавац не  могу бити у крвном сродству у правој линији, у тазбинском односу и у адаптивном сродству. За време подношења захтева, подносилац захтева не може имати неизмирена средства за порезе и доприносе према Републици. Подносилац захтева мора испунити један од четири алтернативна прописана услова, а то су да живи самостално у селу на закупљеној непокретности или у породичној заједници са осталим члановима шире породице, да поседује формално образовање из области медицине, фармације, пољопривредне, ветерине или је просветни радник или занатлија, затим да живи у градској средини самостално у закупљеној непокретности или у породичној заједници са осталим члановима шире породице и четврти услов је да има намеру да живи на селу и да обавља послове чија је природа таква да тај посао се може радити од куће. Кућа такође треба да испуњава одређене критеријуме. Први је да испуњава основне услове за живот ( вода, струја, да има пут до куће), да се не налази у градским општинама и приградским насељима и кућа мора бити уписана у катастар непокретности“, казао је директор „Агроразвоја“ Драгутин Кузмановић.

За све додатне информације можете позвати на број телефона  „Агроразвоја“ –  014/221 – 088, радним данима од 7 до 15 часова.

Програм и образац пријаве се могу преузети електронским путем на званичној интернет страници Министарства за бригу о селу www.mbs.gov.rs .