У току су радови на рехабилитацији интерне саобраћајнице у Насељу Збратимљени градови. Том приликом руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру Бранко Вуковић је обишао радове и консултовао се са директором Предшколске установе Миланом Радовицем око уређења простора до капије вртића „Наша Радост“, који свакодневно користе родитељи који доводе децу у ово обданиште. „Јако је битно због свих мештана у овој МЗ да простор који свакодневно користе буде уређен и у наредном периоду ћемо радити на томе да у насељима где има оваквих проблема решавамо позитивно“, рекао је Вуков ић, обилазећи радове у Насељу Збратимљених градова.