У Ваљеву је постављено 25, а на Дивчибарама пет посебних контејнера за одлагање стакленог отпада – рециклажних звона, у које ће грађани моћи да безбедно одлажу стаклени отпад, искључиво стаклене флаше и тегле без поклопца. Ови контејнери нису намењени за друге врсте стакла, попут стакла од сијалица, прозора и огледала.

Контејнери су набављени у оквиру регионалног пројекта “Управљање стакленом амбалажом на Западном Балкану”, који је пре две године покренула Немачка сарадња у Србији – ГИЗ и НАЛЕД заједно са оператерима амбалажног отпада. Фирма „Секопак“ из Београда, која је оператер система за управљање отпадом је почетком фебруара расписала конкурс за локалне самоуправе. ЈКП „Видрак“ из Ваљева је учествовао у овом конкурсу и према рекима директорке Ксеније Бадем, наш град до сада није имао овакав вид селекције стаклене амбалаже, који је веома значајан у заштити животне средине, али и у економском смислу.

Помоћник градоначелника Драгутин Кузмановић је рекао да Ваљево бројним активностима и средствима улаже у заштиту животне средине. „Подршка ЈКП „Видрак“ у виду набавке неопхпоне механизације попут куповине возила грајфер, у оквиру овог пројекта али и набавка нове механизације, део су активности у овој области и добро је да смо као Град ушли у овај пројекат и добили контејнере“, рекао је Кузмановић.

Испоруци и постављању рециклажних звона у центру града присуствовала је и генерална директорка фирме “Секопак” Виолета Белановић Кокир.

„Више од 800 рециклажних звона расподељено је у градовима Србије, чиме је скупљање стакленог отпада повећано за 90 одсто. Ти градови годишње по једном контејнеру прикупе тону стакленог отпада, а циљ нам је да прикупимо тону и по контејнеру на годишњем нивоу. Стакло је веома важан материјал, јер је 100 одсто рециклабилан, може да се рециклира безброј пута, али не може да се разгради у природи. Надам се да је ово први корак ка озбиљнијем прикупљању отпада, не само стаклене амбалаже, већ и других врста отпада који могу да се рециклирају у корист чистије и лепже животне средине”, рекла је директорка “Секопака”.