На данашњем заседању Градског већа, прихваћено је Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана“ за 2022. годину, као и решење о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења субвенција овог предузећа из буџета града Ваљева за 2022. годину.
Такође, прихваћено је решење о давању сагласности на Одлуку о одређивању цене снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом ЈКП „Топлана“.

Применом методологије за одређивање цене снабдевања топлотном енергијом, подела крајњих купаца, односно корисника комуналне услуге, извршена је према намени коришћења простора и то: Тг1 – тарифна група – „стамбени простор“ и Тг2 – „пословни простор“. На овај начин крајњи купци разврстани су у две тарифне групе, уместо досадашњих пет, тако да су корисници услуге грејања из постојеће тарифне II,III,IV и V групе, сврстани су у тарифну групу 2 – пословни простор. Распон предложених цена за обрачун по потрошњи износи од 1 до 1,25 за варијабилни део, односно 1 до 1,15 за фиксни део цене грејања, док овај распон за паушални обрачун по м2 износи од 1 до 1,25. Дакле, код стамбеног простора фиксни део ће износити 30,42 дин по м2, што је за 15-16% већа цена, док ће за пословни простор фиксни део износити 34,92 динара по м2.

Чланови Градског већа прихватили су извештаје о реализацији програма пословања ЈКП – а „Топлана“, „Видрак“, „Водовод“, „Полет“ и ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“, за период од 1.1.2022. до 31.3.2022. године.

Прихваћена је Одлука о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Ваљева.
На јавном позиву могу учестовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја. Јавни позив ће бити објављен на званичној презентацији града Ваљева: www.valjevo.rs .
Укупна средства подстицаја за реализацију овог програма износе 60.000.000,00 динара, од којих ће Министарство рударства и енергетике обезбедити 30.000.000,00 динара, док су Одлуком о буџету града Ваљева обезбеђена средства у износу од 30.000.000,00 динара.
Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима, односно стамбеним заједницама на територији града Ваљева.