Скупштина града Ваљева је, на данас одржаној седници, дала сагласност на програме пословања јавних предузећа „Видрак“, „Полет“, „Топлана-Ваљево“, „Водовод“, „Колубара“ и установа Туристичке организације Ваљева, „Агроразвоја“, и „Еко Тамнаве“ за 2022. годину.

Усвојен је извештај о раду Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Осечина и Мионица за 2020. годину.

Усвојени су планови генералне регулације „Градац“ и „Ново насеље“.
Одборници су усвојили Одлуку о прибављању неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину града Ваљева. Приступа се прибављању неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину града Ваљева, и то дела кат. парц. бр. 9283 КО Ваљево, чија је укупна површина 19399 м2, за потребе проширења гробља „Новог гробља“ у Ваљеву и изградњу приступне саобраћајнице у складу са законом.

Усвојена је одлука о продаји пословног простора у Кнез Михаиловој улици 65, који је у својини града.

Усвојен је закључак о процени ризика од катастрофа на територији града Ваљева.

Нови одборник са листе „Александар Вучић- за нашу децу“ је Владан Сенић, конобар, који је изабран након што је др Слободан Гвозденовић поднео оставку.

Владан Сенић, одборник са листе „Александар Вучић- за нашу децу“