Одборници у Скупштини града Ваљева усвојили су Другу измену Плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2022. годину.

За финансирање изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре, Другом изменом Плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре за 2022. годину, опредељена су средства од 1.144.186.000 динара, која су обезбеђена Одлуком о буџету града Ваљева за 2022. годину.
Расходи за Програм 2 – Комунална делатност су планирани у износу од 251.700.000 динара.
„За функционисање јавног осветљења је укупно планирано 114.200.000 динара. За одржавање јавних зелених површина у граду Ваљеву у 2022. години предвиђено је 31.500.000 динара. Овом изменом плана комуналне изградње је предвиђено повећање у износу од 3.500.000 динара у односу на Прву измену плана комуналне изградње. За управљање и снабдевање водом за пиће у 2022. години, опредељена су средства у укупном износу од 47.000.000 динара. Што се тиче Програма 3 – Локални економски развој, планирана су средства у износу од 78.600.000 динара.

Расходи за Програм 4 – Развој туризма, планирана су средства у укупном износу од 600.000 динара, а односе се на одржавање аутоматске метео станице на Дивчибарама. Расходи за Програм 6 – Заштита животне средине, планира су средства у износу од 32.500.000 динара. Средства планирана овим програмом су опредељена за 2.000.000 динара више у односу на Прву измену Плана комуналне изградње, јер је додатно планирана изградња кишне канализације у још три градске улице. Што се тиче расхода за Програм 7 – Путна инфраструктура, планири су у износу од 747.788.000 динара. Овом изменом су увећани укупни расходи у оквиру програма 7 за 28.600.000 динара у односу на Први измену плана комуналне изградње.

Бранко Вуковић, руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру

Расходи за Програм 14 – Развој спорта и омладине, овом изменом су планирана средства у износу од 33.100.000 динара. Увећање планираних средстава у односу на Прву измену Плана комуналне изградње је за 1.600.000 динара. Један део увећања у износу од 1.000.000 динара се односи на пројектовање спортских терена и дечјих игралишта, док се 600.000 динара односи на прилагођавање текућој реализацији за позицију изградње и реконструкције спортских и дечјих игралишта у стамбеним насељима и јавним површинама“, појаснио је Бранко Вуковић, руководилац Одељена за грађевинско земљиште и инфраструктуру.