Локалним акционим планом за родну равноправност града Ваљева за период од 2019-2021. године, предвиђено је да се успостави услуга „СОС телефон за жене са искуством насиља“, чији је специфичан циљ изградња нових и јачање постојећих институционалних капацитета подршке жртвама породичног насиља.

„Дуго смо најављивали ову услугу, која је коначно ове недеље почела са радом. Удружење „Алтернатива плус“ ће обављати ову услугу. Град Ваљево је обезбедио просторије где се ова услуга обавља, а финансирао је и сертификовану обуку. Дакле све особе које раде на овој услузи су стручно оспособљене. Веома је битно да кажем да СОС телефон неће покривати само град Ваљево, већ и цео Колубарски округ“, нагласио је Марко Јевтић, члан Градског већа задужен социјалну политику.

Крајем 2019. и током 2020. године је организована обука за жене које су добиле сертификат да могу да пружају услуге СОС телефона путем консултативног телефонског разговора. Обуку консултанткиња је спровела Mрежа СОС Војводина.

 „Ово је један добар пример праксе где имамо функционисање локалне самоуправе и цивилног сектора. Ми смо раније имали СОС телефон, који је укинут и сада смо успели поново да га оспособимо. Услугу смо почели 2020. године, али због увођења ванредне ситуације у Граду, нисмо могли да функционишемо, тако да је покренут поново почетком ове недеље. Надам се да ћемо тим СОС телефоном успети да направимо нове помаке и нове погледе на насиље у нашем Граду, где ћемо овом услугом олакшати жртвама да дођу до неких решења која никад нису лака, али се надам да ћемо моћи да им помогнемо“, рекла је Мила Грујичић, члан Савета за родну равноправност.

Све жене и девојке које имају искуства у насиљу, могу се јавити на број телефона: 014/221- 904.

Ускоро ће бити доступан још један број телефона на који жене могу пријавити насиље: 0800 / 073-777.

СОС телефон је у функцији сваког радног дана у периоду од 16 до 19 часова.

Циљ ове услуге је да се насиље препозна, казни, али пре свега да се заустави. Поред подршке коју ће жене добијати путем позива, могу се одлучити за помоћ сарадника у социјалној заштити, правну помоћ, као и психосоцијалног саветника.

Град Ваљево је за ову услугу издвојио 1.550.000 динара.