Трећу годину за редом, у Ваљеву ће бити расписан јавни позив за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Ваљева. Овај јавни позив ће бити званично отворен од сутра (5. октобар) и трајаће до 31. децембра 2023. године. Укупно планирана средства у овом периоду до 31. децембра су 25 милиона динарa, од чега је Министарство за рударство и енергетику определило 15, а локална самоуправа 10 милиона динара.

Виктор Мићић, заменик председника Скупштине града Ваљева и председник Комисије за реализацију мера енергетске санације најавио је шта грађане очекује ове године.

„Битно је нагласити да је циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова, унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у  домаћинствима на територији града Ваљева. Ове године биће спроведено осам мера енергетске ефикасности“, рекао је Мићић.

То су:

  1. замена спољних прозора, врата и других транспарентних елемената термичких омотача,
  2. постављање термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном порстору,
  3.  постављање техничке изолације испод кровног покривача или таванице,
  4. замена постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или електричну енергију ефикаснијим котлом на биомасу,
  5. уградња топлотних пумпи,
  6. замена постојеће или уградња нове цевне мреже грејних тела и пратећих прибора,
  7. уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде,
  8.  уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електичне енергије за сопствене потребе.

Mићић је даље појаснио:

„За сваку од ових мера енергетске санације, ограничена су максимална укупна средства, као и прошле године. Усклађени су лимити, што је за око 10% више него прошле године. Максималан удео бесповратних средстава за појединачне мере износи 50% од укупне вредности пројекта. Поред могућности пријаве за појединачне мере, грађани имају могућност пријаве и за један од пакета мера, са вишим уделом бесповратних средстава. „

Предвиђена су три пакета –основни, стандардни и напредни

Смисао основног пакета је додатни подстицај смањењу потрошње енергије за грејање и у основни пакет спадају прве три мере. Ради се о измени столарије и уградњи изолације и предвиђено је 55% субвенције.

Стандардни пакет се односи на подстицај и смањење емисије штетних гасова, надограђује се на основни пакет и предвиђа уградњу котлова на биомасу или уградњу топлотне пумпе, уз све то је могућа и уградња и нове цевне мреже са куповином котла, а субвенционише се у висини до 60%.

Напредни пакет подразумева све ове претходне пакете, уз примену соларне енергије као обновљивог вида енергије, попут уградње соларних колектора и соларних панела  и максимални удео бесповратних средстава је 65%.

Ове године је могуће по појединачним мерама поднети две пријаве, у овој комбинацији понуђених пакета и мера

Крајњи корисник има право да поднесе само једну пријаву за домаћинство, при чему домаћинство  може обухватити више појединачних стамбених објеката на истој локацији и истој катастарској парцели.

Изграђени објекат мора бити легалан

У овом моменту се укључила и Светска банка за обнову и развој и она има одређена правила, која морају да се испоштују. Разлика у односу на претходне године је да изграђени објекат мора бити легалан, односно мора имати доказ о легалности. У пријавном обрасцу се то јасно види, а то значи да је потребно да објекат има употребну дозволу, или решење о озакоњењу, или извод из листа непокретности из кога произилази да је објекат уписан у складу са прописима о изградњи.

Остала документација је непромењена. Ове године нема рангирања  по броју чланова домаћинства и за пријаву је потребна само копија или очитана лична карта подносиоца пријаве.

Преузимање документације и додатне информације

Преузимање документације за овај јавни позив је као и до сада, преко интернет странице Града Ваљева www.valjevo.rs или у приземљу Градске управе. Све потребне информације се могу добити на број телефона 014/294-790 или на мејл [email protected].

Комисија обилази објекте два пута

Комисија обилази објекте два пута, на почетку када констатује да ли су тачни подаци из пријаве и на крају да ли су изведени радови. Након издатог решења да су радови завршени, директни корисник може остварити право да му се исплати субвенција.

Град ће вршити пренос средстава искључиво правним субјектима. Након што домаћинство уплати привредном субјекту целокупну своју обавезу, након реализованог пројекта енергетске санације, Комисија излази на терен, констатује да су радови завршени и потом се остварује право на субвенцију.