Након првобитног предлога да се из буџетских средстава издвоји 58 милиона динара , од чега три милиона за школски спорт, за програме спортских организација, одлучено је да се та цифра повећа на 70 милиона динара. Разлог за то је потреба за несметаним функционисањем спортских организација на годишњем нивоу. Немогућност да се у току календарске године спортским клубовима одобре знатнија финансијска средства је реална (чак и са већим приливом средстава у буџет), јер спортска удружења базирају свој рад на годишњем, а не на посебним програмима.

За пројектовање и изградњу спортских и дечјих игралишта је издвојено 17,2 милиона динара. За Установу физичке културе „Валис“ намењено је 76,6 милиона динара за несметано функционисање, одржавање и санирање спортских објеката, које наши клубови бесплатно користе.

Из свега наведеног јасно је да град Ваљево, без обзира на кризу изазвану вирусом Ковид-19, мисли о спорту, улаже значајна средства за његово неометано функционисање и даље развијање.