Одлуком о изменама и допунама Одлуке о  буџету града Ваљева  за 2021. годину – други ребаланс планирани су приходи  и примања у износу од 3.713.300.000,00 динара средстава буџета града и 82.577.333,48 динара средстава из осталих извора буџетских корисника, тако да укупно планирана јавна средства износе 3.795.877.333,48 динара. Ребалансом, који је усвојен на данашњој седници Скупштине града, планирана средства буџета града су повећана за 152.826.573,90 динара, односно за 4,29%. У оквиру тог износа  текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова увећани су за 14.700.000,00 динара. Средства из осталих извора повећана су за 700.000,00 динара (приходи Народног музеја), односно за 0,86%.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о  буџету града Ваљева  за 2021. годину – други ребаланс расходи и издаци су планирани у износу од 3.713.300.000,00 динара, као и 82.577.333,48 динара расхода и издатака из других извора.

Образлажући овај други ребаланс, председница Скупштине града др Снежана Ракић и Радоица Рстић шеф Одборничке групе СНС су оценили да је ово други позитиван ребаланс буџета града, што указује да расту приходи Града. Они су указали на чињеницу да само овећање од 80 милиона динара на основу пореза на зареде, указује да се увећавају зараде у Ваљеву, а у исто време се и смањује незапосленост.

Градоначелник Ваљева Лазар Гојковић је рекао да су одлични приходи омогућили да подигнемо планирана средства у буџету града овим ребалансом.

„Оно о чему се највише разговара је реализација расхода. Често спомињан програм 6. екологија и заштита животне средине, највећи део реалзације се односе на реконструкцију котла у Топлани, која је тренутно у току и која ће бити завршена до краја године и неће утицати на грејну сезону. Друга ствар је проширење примарног вреловода у Железничкој улици, који омогућава да угасимо неколико котларница на фосилна горива и ти радови ће бити реализовани до краја године. Највише ме боли кад се прича да се не ради, јер знам колико се ради и на колико пројеката учествујемо. 500 милиона за које сумњате да ће бити утрошени се односе малтене на три ставке: завршетак експропријације земљишта, Улица Вука Караџића и све везано за Топлану. Довољно је да се изађе испред зграде и да се види колико се ствари ради у Ваљеву“, рекао је градоначелник.

Он је на данашњој седници Скупштине града Ваљева званично објавио да су данас почели радови на завршетку изградње Геронтолошког центра, после десет година од пропадања.

„То је сјајна ствар, јер је то још један од пројеката који су годинама због „доброг“ планирања буџета „завршени“ до сада“, закључио је градоначелник и споменуо још важних пројеката који ће се завршити, а који се односе на водоснабдевање Жабара и других села, израду катастарско- топографског плана, како би се што пре укључили у пројекат „Чиста Србија“ да би добили 180 километара канализационе мреже на територији града Ваљева.

Девастиране локације ће бити претворене у безбедна игралишта за децу, кроз пројекат изградње „Еко паркића“. Обезбеђен је новац за последњи корак решавања проблема Апотекарске установе.

Градоначелник је рекао да се „на Дивчибарама завршава израда ПГР, чека се завршетак пројекта за изградњу примарне канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода. Требало би да 15 . септембра крену радови на изградњи трафо станице 35-10. Потписали смо уговор са Канцеларијом за управљање јавним улагањима за изградњу примарног водовода, односно две нове бушотине, те ћемо дуплирти капацитет воде на Дивчибарама.“

„Покушали смо да расподелимо средства на све што нам је неопходно до краја године. Заиста дувају добри ветрови за град Ваљево. Мислим да смо сви свесни тога, од брзе саобраћајнице, до инвеститора који је већ поптисао уговор и другог који је на прагу. После десет година завршавамо Геронтолошки центар, реконструисан је Дом здравља, изборићемо се за квалитетан пројекат реконструкције ваљевске Болнице. Могу да вам најавим да ћемо врло брзо завршити сву тендерску документацију везану за халу спортова, која је још један од оних пројеката који се граде 30 година. Једноставно не можемо сами да урадимо тако велике капиталне објекте. Постојећи пројекат адаптације Шесте школе у вртић не може бити финансиран кредитима Светске банке, јер није урађен по правилнику. Определили смо додатна средства да препројектујемо, да би могли да конкуришемо са два пројекта, јер знамо колико су вртићи важни за Ваљево. Надам се да ћемо добити бар један вртић, а надам се да ћемо и више урадити. То је тренутно једна од најбитнијих ствари и мислим да ћемо врло брзо имати добре вести за грађане. Добри ветрови дувају за Ваљево, а кога ће одувати то ће грађани врло брзо рећи, јер су све ствари мерљиве“, образложио је предлог другог ребаланса градоначелник Ваљева Лазар Гојковић.

Усвојена је друга измена Плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2021.годину, измене и допуне Програма пословања Јавног  комуналног предузећа „Видрак“ Ваљево за 2021.годину и друга измена и допуна Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод-Ваљево Ваљево за 2021. годину.

Усвојен је извештај о раду на пословима управљања и одржавања сеоских водовода „Кукаљ“, „Прскавац“, „Горња Грабовица“, „Жабари“, „Ваљевска Каменица“ и „Ставе“ за 2020.годину Јавног комуналног предузећа „Водовод Ваљево“ Ваљево.

Измене и допуне ГУП-а – прва измена односе се на проширење граница обухвата Генералног урбанистичког плана Ваљева за површину од 34,9 ha у КО Попучке, тако да укупна површина ГУП-а Ваљева са предметним проширењем износи 2665,0 ha.

Предложено подручје Измена и допуна ГУП-а – прва измена обухвата део у КО Ваљево у површини од 10.7 ha и део у КО Попучке у површини од 34,9 ha, чиме укупна површина обухвата Измена и допуна ГУП-а износи 45,6 ha.

Циљ израде Измена и допуна ГУП-а – прва измена је проширење грађевинског подручја у коме се планира привредна намена, као и дефинисање нових локација за измештање планираних инфраструктурних објеката у својини Града Ваљева, а који су неопходни за функционалност планираног подручја. Такође, редефинише се капацитет и значај планиране саобраћајнице у источном делу обухвата постојећег ГУП-а.

Усвојен је Извештај о раду Tуристичке организације Ваљево за период од јануара до децембра  2020.године.

Усвојен је годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Ваљева за 2021 годину.

У  Одлуци о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Ваљеву, мењају се одлуке које се односе на брисање трошкова по основу накнаде за исхрану- хранарину спортистима аматерима у финансијском плану за реализацију програма из разлога што се кроз трошкове по основу исхране и смештаја спортистима може обезбедити исхрана тако да не постоји потреба да се хранарина посебно исказује.

Усвојено је мишљење о промени граница катастарске општине Ваљево и општине Попучке.

На крају седнице, у кадровским питањима усвојена су решења о именовању Савета сталне манифестације Меморијална трка „Генерал Ђукић“.