На седници Скупштине града Ваљева која је данас одржана, усвојена је Одлука о буџету града Ваљева за 2022. годину.

Одлуком о буџету града Ваљева за 2022. годину планирани су приходи и примања са нераспоређеним вишком прихода из ранијих година у износу од 3.967.648.810,00 динара и 64.983.810 динара прихода из осталих извора, штo укупно износи 4.031.983.810 динара укупних јавних средстава. Највећи део прихода планиран је од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 2.047.010.000 динара. Ова група прихода спада у групу прихода од уступљених пореза, чија је расподела регулисана Законом о финансирању локалне самоуправе. Такође, чланови Градског већа прихватили су Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину, која је одржана у периоду од 3. до 17. децембра 2021. године.

Председница Скупштине града проф. др Снежана Ракић је рекла да је буџет за 2022. годину пројектован на реалним кретањима и показатељима, а у сарадњи са корисницима и суграђанима.

„ Буџет је за око 7% већи него 2021. године. Највише новца биће распоређено на саобраћајну инфраструктуру, преко 775 милиона динара. У односу на претходну годину, тај износ је већи за преко 300 милиона динара. То је уједно и највећи износ који је планиран за ову програмску активност. Више новца биће уложено и у комуналну делатност. Планирани износ је преко 361 милион динара. Ако поредимо са опредељеним средствима за прошлу годину, видимо да је то повећање за преко 53 милиона динара. Ми у овом буџету имамо пројектован износ који је много већи у односу на 2021. годину. Ито тако и за пољопривреду, имамо 94 милиона, што је 18 милиона више, док значајно већа средства издвајања за пољопривреду су кренула од 2016. године. Буџетом за 2022. годину су планирана средства за заштиту животне средине, у износу од преко 123 милиона динара, што представља повећање од 40 милиона динара.  Захваљујући Влади Републике Србије, односно надлежним министарствима, која су нам прошле године определила 95 милиона динара за заштиту животне средине, па са средствима из буџета града, укупан износ је био око 178 милиона динара. Међутим, та средства су преко 78% реализована. Јако је висок износ наменских трансфера. Ради се око 300 милиона динара, које је наша локална самоуправа добила од надлежних министарстава.  Буџетом за 2022. годину, Град је определио 30 милиона динара, што је три пута више у односу на ову годину, кад је смањење аерозагађења у питању. Ради се о директним субвенцијама грађанима, у области енергетске ефикасности, а које значајно доприносе смањењу аерозагађења у нашем граду. Осврнула бих се на социјалну и дечју заштиту, где је значајно повећан износ средстава за преко 24 милиона динара у односу на 2021. годину и износи преко 249 милиона динара. У оквиру подршке породицама са децом, Град је пројектовао преко 66 милиона, али поред бројних ставки, планирали смо и новчана средства за прворођено дете. Тај износ је 40.000 динара и повећан је за 10.000 у односу на 2019. годину. Први пут у оквиру социјалне и дечје заштите је предвиђена једна нова активност, набавке ученика за ђаке и прваке и Град је планирао преко 6,5 милиона динара. Наредне године ће се улагати у бројне пројекте, пре свега амбијенталног уређења града, али и у пројекте везане за изградњу водоводне мреже Жабари 2. фаза, јавне расвете, дечјих игралишта, игралишта за баскет, дечјег игралишта у Улици Јакова Ненадовића. Јако је важна и реконструкција паркинга у Карађорђевој, Улице Мише Рељића, изградња улица у Привредној зони, постројења за прераду отпадних вода у Привредној зони, где се вредност пројеката креће око 30 милиона динара. Буџет за наредну годину представља значајан искорак у развоју нашег града, а да оно са чиме располажемо правилно и праведно распоређујемо, у складу са заједно дефинисаним приоритетима, потребама и могућностима“, рекла је др Снежана Ракић.

Градоначелник Ваљева Лазар Гојковић је рекао да је буџет за 2022. годину реалан и пројектован на основу свих макроекономских показатеља и смерница, које нам даје Министарство финансија.

„Одлуком о буџету за 2022. годину средстсва из буџета су планирана у износу 3.967.000 динара, од тога текући приходи 3.552.000, примања од продаје нефинансијске имовине 20 милиона, а пренета неутрошена средства 395 милиона динара. У оквиру планираног износа пренетих неутрошених средстава наменска неутрошена средства износе 136 милиона динара. Посебно се овом приликом захваљујем Влади Републике Србије што је у 2021. години издвојила толико средстава за град Ваљево, укупно 286 милиона динара. Одређени део средстава у износу 150 милиона динара реализован је у овој години, а остатак од 136 милиона пренећемо у следећу годину и на крају 2021. године на рачуну града морају бити планирана та средства у оквиру неутрошених, пренетих средстава. Град Ваљево има закључене активне уговоре и преузете обавезе које обухватају две буџетске године у износу од 604 милиона динара. Наменска неутрошена средства и средства за преузете обавезе по закљученим активним уговорима реализоваће се у првих неколико месеци наредне године.

За реализацију инвестиционих пројеката у области заштите животне средине издвојено је преко 100 милиона динара за замену котла и ширење топловодне мреже, планирање и изградњу еко паркића и за мере побољшања енергетске ефикасности, а све у циљу заштите животне средине. За наредну годину смо определили дупло више средстава, а то није коначан износ. Пратићемо конкурс Министасрства рударства и енергетике који ће сигурно бити расписан и следеће године. Ове године је био пилот пројекат, а Ваљево је био град са највише пријава грађана, скоро 500 пријава. Зато морамо максималан износ определити у буџету за следећу годину, уколико то конкурс буде дозвољавао. Од Министарства за заштиту животне средине добијено је 94 милиона динара, од Министарства рударства и енергетике 10 милиона, што је био и максималан износ, колико смо и ми определили у буџету. Одлуком о буџету за 2022. годину, за заштиту животне средине планирано је 184 милиона динара, од чега су 94 милиона наменска средства.

Буџет града Ваљева за 2022. годину је претежно развојни, с обзиром на реализацију великог броја инвестиционих пројеката у циљу обезбеђивања што бољих услова за живот наших суграђана. Са друге стране, он је и социјални, с обзиром на издвајања за пружање финансијке помоћи и подршке најосетљивијим категоријама становништва. Планирано је 249 милиона за социјалну и дечју заштиту, што је за 31 милион више него у 2021. години. Ако мене питате, ја сам најпоноснији на ових 6,5 милиона које смо издвојили за обезбеђивање бесплатних ученика за ђаке прваке и мислим да су то ствари о копјима увек треба да размишљамо и да тражимо решења.

При крају смо израде техничке документације и издавања грађевинске дозволе за реконструкцију објекта старе 6. школе за ново обданиште. Борићемо се да што више новца „повучемо“ из Републике, али ако не будемо били у могућности да на тај начин реализујемо овај пројекат, обезбедићемо средства у буџету града Ваљева и да ћемо наредне године успети да решимо велики проблем боравка деце у предшколским установама.

Буџет града Ваљева је највећи до сада, дошли смо до цифре од око 4 милијарде динара. Мој циљ је да стигнемо и градове у окружењу који су за нијанску већи од Ваљева, а имају око 1,5 милијарди веће буџете. Значајно је што смо поново определили око 100 милиона динара за Индустријску зону. То неће бити довољоно да се та зона комплетно инфраструктурно опреми. Очекујем да ћемо имати и помоћ државе у тој активности. Јако је значајно улагање у Привредну зону, нова радна места. Један инвеститор је већ почео са изградњом своје фабрике. Други ће то почети на пролеће у априлу и сигуран сам када те две инвестиције уђу у максималан капацитет, да ће и буџет града Ваљева у односу на овај данас бити далеко бољи. Ове две инвестиције и најава још једне, када буду заживеле како треба, а сада треба да будемо још мало стрпљиви, сигуран сам да ћемо одавде за коју годину причати можда и о дупло већем буџету. А онда ће бити више средстава и за инфраструктуру, где су издвојена највећа средства до сада, преко 700 милиона.Моћи ћемо да урадимо многе ствари које желимо, а недсотаје нам новац, а за неке и време.Од самог почетка године ћемо припремити све набавке, ућићемо у процедуре и чим временски услови дозволе кренућемо са реализацијом. Сигуран са да Ваљевво већ следеће године неће изгледати исто и да ћемо већ у следећој години пројекте које смо зацртали и о којима стално причамо, спроведемо у дело“, закључио је у свом обраћању поводом Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину, градоначелник Лазар Гојковић.

Утврђена је одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама. Измене су проистекле из потребе усклађивања таксене тарифе локалних комуналних такси са просечном зарадом по запосленом, оствареном у периоду јануар – август године која претходи години за коју се утврђује такса.

Планом комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфаструктуре града Ваљева за 2022. године опредељена су средства у износу од 1.144.950.000 динара.

Бранко Вуковић, руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру је образложио План комулане изградње.

„Овај план је здраво амбициозан, развојан је и динамичан. План комуналне изградње се састоји од седам елемената програма, а то су комунална делатност, локални-економски развој, развој туризма, заштита животне средине, путна инфраструктура, социјална, дечја заштита и развој спорта и омладине. Расходу за комуналну делатност су планирани у износу од 240 милиона динара, за функционисање јавног осветљења планирано је 87 милиона и односи се за набаку електричне енергије за јавну расвету и емафоре у износу од 66 милиона, а за редовно одржавањајевне расвете, јавних сатова, инвестиционо одржавање и изградњу јавне расвете, пројектовање и стрчни надзор планирана средства од 21 милион динара. За одржавање јавних и зелених површина у граду Ваљеву, планирана су средства у износу од 28 милиона динара. За одржавање чистоће на површинама јавне намене издвојено је 59 милиона динара. За управаљање и снабдевање водом за пиће опредељено је 66 милиона.

Расходи за програм 3  Локални-економски развој планирана су износу од 99 милиона, а највећи износ 28 милиона је за изградњу саобраћајнице кроз Привредну зону.  То су преузете обавезе из претходне године. затим 20 милиона за изградњу кружног тока, саобраћајнице кроз Привредну зону која се спаја са државним путем. За изградњу улица у Привредној зони је превиђено 30 милиона динара. Те улице ће бити суфинансиране од стране Републике.

За заштиту животне средине планирано је 66,5 милиона, а највећи део биће утрошен за изградњу постројења за прераду отпадних вода у Привредној зони, за коју је предвиђено 30 милиона динара. За израду пројектно-техничке документације за постројење за прераду отпадних вода и канализације на Дивчибарама је планирано 20 милиона динара.

Програм 7 путна инфраструкура вредан је 685 милиона динара. За змско одржавање улица и путева је планирано 60 милиона динара. Морам да напоменем да многи грађани мисле да су та средства плаћена изабраном извођачу, а да они не чисте улице и путеве. Напротив, морамо знатно већа средства да определимо буџетом, да би имали у случају великих падавина, а плаћа се по реализацији. Тренутно се у плану одржавања улица и путева налазе путеви за чишћење, на којима се одвија линијски саобраћај. Свим  осталим захтевима излазимо у сусрет грађанима по пријави. Ти путеви нису у плану зимског чишћења.

За редовно одржавање путне инфраструктуре, планирано је 292,5 милиона динара. Значајнији износи су предвиђени за рехабилитацију улица, за шта је ове године предвиђено 70 милиона динара. С обзиром да смо прошле године на овој позицији одвојили 28 милиона динара, ове много више. И са ових 28 смо рехабилитовали Улицу Браће Недић, Дрварску, Цаке Миливојевић, две улице на Дивчибарама, улице у Синђелићевом блоку, део Железничке улице, Насеље код 4. школе. Са ових скоро 70 ће бити видљиви радови и моћи ћемо доста улица да урадимо и град ће изгледати лепше. за редовно одржавање макадамских путева планирали смо 50 милиона динара. Имамо 76 села која имају велики број макадамских путева, а прошле године смо имали да урадимо око 15 километара, што је јако мало средстава.

За редовно одржавање асфалтираних улица превиђено је 30 милиона динара, за редовно одржавање асфалтираних путева 25 милиона динара и то је на путевима где се одвија линијски саобраћај.За реконструкцију асфалтираних улица је планирано 65 милиона динара и на тој позицији је превиђена реконструкција Улице Мише Рељића, тако да ће тај велики проблем у МЗ Крушик бити решен. За изградњу улица и паркинга смо планирали 60 милиона, а на овој позицији смо планирали изградњу паркинга на Дивчибарама, што ће нам олакшати и рад зимске службе, јер велики број гостију и туриста се паркира на улицама, што отежава рад зимске службе“, образложио је план комуналне изградње Бранко Вуковић.

Усвојен је кадровски план за 2022. годину у Градској управи Града Ваљева, Заједничком правобранилаштву Града Ваљева и општина Лајковац, Љиг и Осечина, Служби буџетске инспекције и Служби интерне ревизије Града Ваљева

Усвојена је друга измена и допуна програма пословања Јавног комуналног предузећа „Полет“ Ваљево за 2021. годину, као и измене и допуне Програма коришћења субвенција овог предузећа. Пприхваћен је извештај о реализацији програма пословања овог предузећа.

Прихваћен је извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево, „Водовод“ и „Топлана-Ваљево“.

Прихваћен је извештај о реализацији програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара за период од 01.01.2021. године до 30.09.2021. године

Усвојен је  програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево за 2021. годину – друга измена, као и одлука о обављању послова спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја

Дата је сагласност на одлуку о ценама производа шумарства „Агроразвој-ваљевске долине“ д.о.о. Ваљево

Усвојен је програм контроле квалитета ваздуха за град Ваљево у 2022. и 2023. години

Усвојен је Локални акциони план за родну равноправност града Ваљева за период од 2022. до 2026. године.

Усклађен је оснивачки акт здравствене установе Апотека „Ваљево“

Донета је одлука о оснивању Канцеларије за младе.

Након спроведеног конкурса именован је директор ЈКП „Видрак“  и то је досадашња в. директорка Ксенија Бадем.

Потврђен је мандат Ивану Влајковићу, пољопривреднику са изборне листе „Александар Вучић- за нашу децу“, који је изабран уместо др Добривоја Грујичића, коме је ресао мандат одборника избором за члана Градског већа.