Град Ваљево би ускоро требао да добије СОС телефон, на који би жене пријављивале насиље коме су изложене. То је једна од нових услуга коју ће од ове године увести град Ваљево, а за коју је издвојено 1.550.000 динара. Јавна набавка за избор удружења које ће организовати рад СОС телефона ће ускоро бити расписана и очекује са да у скорије време град Ваљево поново добије СОС телефон.

Локалним акционим планом за родну равноправност града Ваљева за период од 2019-2021. године, предвиђено је да се успостави услуга „СОС телефон за жене са искуством насиља“, чији је специфичан циљ изградња нових и јачање постојећих институционалних капацитета подршке жртвама породичног насиља.

Крајем 2019. и током 2020. године је организована обука за 13 жена, које су добиле сертификат да могу да пружају услуге СОС телефона путем консултативног телефонског разговора. Обуку  консултанткиња је спровела Mрежа СОС Војводина.

Град је обезбедио простор у коме ће радити СОС телефон, новац за његов рад, али и сву подршку запосленима, као и институцијама у борби за смањење насиља над женама. Ваљевски СОС телефон ће покривати цео Колубарски округ и биће умрежен са другим институцијама.

„На жалост, живимо у времену када се повећава насиље над женама, као и партнерско насиље! Томе сведоче бројни трагични случајеви о којима чујемо у медијима! О томе сведоче и бројне неиспричане судбине наших суграђанки, које трпе насиље годинама. Због тога је град Ваљево препознао и подржао иницијативу да се уведе оваква услуга. Наша подршка неће бити само на папиру, а досадашњим активностима смо доказали да смо озбиљни у намери да помогнемо свим суграђанима који су изложени било каквом насиљу. Циљ ове услуге је да се насиље препозна, казни, али пре свега да се заустави“, каже Марко Јевтић, члан Градског већа задужен за социјалну политику.

Када почне са радом СОС телефон у Ваљеву, сви позиви на њега ће бити анонимни, док се жене које су изложене насиљу не охрабре да насиље и пријаве. У раду СОС телефона ће осим сертификованих сарадница, учествовати све институције у граду, које ће бити гарант да ће се пријављено насиље што пре казнити и зауставити.