У току је изградња примарног прикључног вреловода „Железничка“, са уградњом топлотних подстаница за прикључење објеката Завода за јавно здравље, Националне службе за запошљавање и Историјског архива. Иначе, ове три установе су до сада биле велики загађивачи ваздуха у овом делу града и очекује се да ће се њиховим прикључењем на градску Топлану, значајно побољшати квалитет ваздуха у Ваљеву.

Ово је део пројекта реконструкције мерно-регулационе станице са изградњом пратеће опреме за прелазак на гас, за шта је Ваљево од Министарства заштите животне средине добило 80 милиона динара Укупна вредност инвестиције је 103, 6 милиона динара, с обзиром да ће Град идвојити 23,6 милиона динара.

Министарка Ирена Вујовић је у склопу конкретних мера које спроводи њено Министарство, значајно допринела да се крене у решавање нагомиланих проблема који угрожавају здравље Ваљеваца. Када се ускоро велики котао од 50 мегавата у градској Топлани пребаци на компримовани гас, то ће омогућити ефикасније грејање Ваљева, уз значајно смањење емитовања штетних честица у ваздух.

Градоначелник Ваљева Лазар Гојковић је још једном изразио захвалност министарки Ирени Вујовић и Министарству животне средине, јер су препознали проблеме и подржали Ваљево у реализацији, не само овог најважнијег питања, већ и других пројеката који су битни за унапређење квалитета живота и заштиту животне средине Ваљева.