Према пројекту превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2021. години, где је град Ваљево на конкурсу Министарства заштите животне средине за доделу средстава за реализацију овог пројекта добило средства у износу од 932.000 динара, док је из буџета града Ваљева издвојено 233.000 динара, предвиђено је чишћење седам дивљих депонија на територији града Ваљева, које су у наjлошијем стању.
У току је чишћење дивље депоније на Дивчибарама, где су укључена многа возила, машине, као и радна снага.

До сада су уклоњене најкритичније депоније и то су: Каменитовац, Сењевац, Дупљај, Рађево село ( Рађевачка шума ) и Седлари. Свака од наведених депонија је урађена детаљно и у координацији са Градском управом.
Набавком новог булдожера који је намењен раду на депонији, према речима в.д. директора ЈКП „Видрак“, биће омогућен оптималан рад возила који превозе отпад, као и одржавања путева који воде до радног тела депоније.