Градско веће града Ваљева, на основу предлога Комисије за реализацију мера енергетске санације, расписало је Јавни позив за доделу бесповратних средстава домаћинствима у циљу смањења загађења ваздуха. Предмет суфинансирања обухвата набавку котлова на биомасу за породичне куће.
Укупна планирана средства које Град Ваљево заједно са средствима Министарства заштите животне средине Републике Србије додељује путем овог јавног позива, износе 20 милиона динара.

„Максималан износ је 150 хиљада динара, дакле услови су исти као и на првом јавном позиву. Удео средстава је 70% од вредности укупне инвестиције са ПДВ – ом по појединачној пријави. Средства за подстицај се додељују крајњим корисницима, односно домаћинствима код којих је постојеће грејање на угаљ, мазут или дрво. Битно је нагластити да су у питању грејачи простора – котлови на биомасу, односно дрвни пелет, брикет и сечку.
Овим јавним позивом остало је 20 милиона неискоришћених средстава и то подразумева да би требало да набавимо око 140 нових котлова. Важно је напоменути да се благовременом доставом пријавних образаца и докумената сматра и препоручена пошиљка, закључно са наведеним датумом за крај јавног позива. Након закљученог пријема докумената, Комисија ће извршити бодовање, исконтролисати документацију и направити прелиминарну листу, након чега Комисија има обавезу да обиђе и да установи тачност тих података из документације и после извршеног бодовања, ради се и коначна листа. На ревидирану, односно коначну листу постоји могућност приговора од осам дана“, поручио је Виктор Мићић, председник Комисије за реализацију мера енергетске санације.

Мићић је нагласио да је у оквиру првог јавног позива за ову меру набављено 104 котла и да очекује да ће бити много више пријава него на претходном јавном позиву.

„Што се тиче првог дела овог конкурса, набављено је 104 котла у моменту када је дошло до поремећаја у набавци и могућности да се набави пелет, тада је одустао одређен број заинтересованих грађана. Међутим, већ од јутрос имамо приличан број пријава, често нас позивају грађани и интересују се за могућност да учествују на овом јавном позиву. Очекујемо да ће у овом моменту интересовање бити вишеструко веће од опредељених средстава, тако да ћемо у наредном периоду гледати да потражимо могућност додатног финансирања“, закључио је Мићић.

Документација се може преузети на шалтеру број 12 у приземљу Градске управе, као и на званичној презентацији града Ваљева: www.valjevo.rs .
За све додатне информације грађани могу позвати на број телефона 014/294-790 или се обратити путем мејл адресе: [email protected] .
Јавни позив траје 21 дан, закључно са 23. мартом 2023. године.