У оквиру реализације Програма за спровођење мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда на територији града Ваљева за 2022. годину, расписан је Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулациониох пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији града Ваљева у 2022. години.
Јавни позив ја расписан за привредне субјекте, који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулациониох пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте.
Циљ спровођења ове мере је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији града Ваљева.
Право учешћа на овом јавном позиву имају сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности и који испуњавају услове дефинисане Правилником и овим Јавним позивом, а који врше набавку, радове и уградњу материјала, опреме и уређаја.
Укупна средства за програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова износе 60.000.000,00 динара, од којих је Министарство рударства и енергетике обезбедило 30.000.000,00 динара. Од укупно 60.000.000,00 динара, за ове две мере које су обухваћене Јавним позивом опредељено је 20.000.000 динара, до чега је 15.000.000 за прву меру, а 5.000.000 за другу меру.
Конкурсна документација се може преузети на интернет страници града Ваљева: www.valjevo.rs или лично у просторијама Градске управе града Ваљева.