У оквиру реализације Програма за спровођење мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда на територији града Ваљева за 2022. годину, расписан је Јавни конкурс ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији породичних кућа, станова и стамбених зграда.
За суфинансирање мера енергетске ефикасности опредељено је 40 милиона динара, од чега је 20 милиона динара определио Град Ваљево, а 20 милиона динара Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности. Овим правилником предвиђене су следеће мере енергетске ефикасности:

  1. замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним проторијама, за породичне куће и станове;
  2. постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница за породичне куће и стамбене заједнице;
  3. постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног покривача породичне куће;
  4. набавка и инсталација котлова на биомасу ( дрвни пелет, брикет, сечка ), грејача простора и замена постојећег грејача простора ( котао или пећ ) ефикаснијим, за породичне куће и станове;
  5. замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела – радијатора и пратећег прибора за породичне куће, станове или стамбене зграде;
  6. набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система ( грејач простора или комбиновани грејач ) за породичне куће;
  7. набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде, за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

Рок за подношење пријава истиче 8. јула 2022. године.
За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса грађани се могу обратити на контакт телефон: 014/294 – 790 или на електронску адресу: [email protected] .
Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији града Ваљева.

Конкурна документација за Јавни конкурс се може преузети на интернет страници града Ваљева www.valjevo.rs или лично у просторијама Градске управе града Ваљева.