Уз подршку града Ваљева и Министарства културе Републике Србије, а у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе, Народни музеј Ваљево реализовао је прву фазу пројекта партерног уређења Куле Ненадовића, која је подразумевала изградњу прилазне стазе од бехатон плоча ка визиторском центру, израду шанца и бедема са палисадом и израду двокрилне дрвене капије.

Овим пројектом биће сачувани и презентовани остаци једног од ретких сачуваних фортификационих објеката из времена Првог српског устанка.

„Као чувари културног наслеђа желели смо да презентујемо једну изузетно вредну, културно-историјску целину, Кулу Ненадовића, симбол нашег града, а самим тим и употпунимо туристичку понуду Ваљева. Друга фаза пројекта, подразумева наставак радова на презентацији бедема са прикладном трибином и пешачком стазом. Аплицираћемо на конкурс Министарства културе који је у току и надамо се подршци како ресорног Министарства тако и града Ваљева. Наши сарадници на пројекту су Тихомир Дражић, дипл. инжењер архитектуре, Радивоје Арсић, дип.археолог и Весна Павићевић, дипл.инжењер архитектуре из Завода за заштиту споменика културе Ваљево“, нагласила је директорка Народног музеја Ваљево Јелена Николић Лекић.

За реализацију радова на очувању и презентацији Куле Ненадовића, која представља непокретно културно добро као споменик културе од великог значаја и симбол Ваљева, Министарство је ове године обезбедило средства у износу од 1,7 милиона динара.