На данашњој седници Градског већа утврђен је предлог Одлуке о просечној цени квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину на територији града Ваљева.

Такође, прихваћен је предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о већем обиму права породици са децом и о финанијској подршци за подстицање рађања деце. Разлози за доношење ове одлуке садржани су у потреби побољшања материјалног положаја незапослених породиља са пребивалиштем на територији града Ваљева. Предложеном одлуком, град Ваљево се активно укључује у спровођење мера популационе политике, а право на новчану помоћ незапослена породиља остварује од дана рођења детета до навршене прве године живота, у износу од 30.000,00 динара месечно.

Утврђен је предлог решења о давању сагласности на измену и допуну програма управљања и одржавања сеоских водовода ЈКП „Водовод“ Ваљево у 2023. години, као и о давању сагласности на Одлуку о кредитном задужењу поменутог предузећа.

Разматран је предлог Решења о одбијању приговора републичког урбанистичког инспектора на потврђени урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта на Дивчибарама, предлог Решења о одбијању жалбе ПД „С.М. Ђукућ“ из Ваљева, изјављене на решење Градске управе града Ваљева – Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, предлог Решења о обустављању поступка по жалби ЈП „Пошта Србије“ Београд, као и предлог Решења о давању сагласности на Одлуку Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица.