Скупштина града Ваљева на данашњој 39. седници је усвојила предлоге Комисије за доделу Награде града Ваљева за 2023. годину, а предлоге је образложила председница Комисије за доделу Награде града Ваљева др Зорица Јоцић.

Годишњу награду града Ваљева у области привреде ће добити ваљевско предузеће „Урбан техникс“, у области  пољопривреде Александар Станаревић, у области образовања два добитника: Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“ и Иванка Томић, професор математике, за стваралаштво и постигнуће ученика и студената награду ће добити Софија Мићевић, ученица Ваљевске гимназије и Музичке школе.

Др Мира Вуковић ће добити Награду града Ваљева за област наука, иновација и проналазаштво, за област урбанизам и архитектура Пројектни биро ГПД „Кеј“, за област медицина и брига о здрaвљу др Рада Суботић.

За област социјална заштита и хуманитарни рад два добитника: Светосавска омладинска заједница Епархије ваљевске и припадници Ватрогасно-спасилачког батаљона МУП-а у Ваљеву – Бора Стојановић, Немања Малетић, Дарко Живчић и Ненад Ненадовић и за област хуманост два добитника: професор др Милан А. Недељковић и постхумно Катарина Чочовић.

У области уметност и култура награде ће добити глумци Милица Јаневски и Небојша Миловановић, док за област спорт Милан Марковић, атлетичар.

Ове године ће бити додељене и две специјалне награде: за животно дело Милошу Ковачевићу, постхумно и за афирмацију Града Бранку Ковачевићу.

Награда града Ваљева додељује се 20. марта, поводом Дана града, а Свечана академија ће се ове године одржати у среду, 20. марта у МШ “Живорад Грбић” Ваљево, када ће добитницима бити уручене награде.

На данашњој седници Скупштине усвојен је предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2024. годину – први ребаланс. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2024. годину – први ребаланс, планирани су приходи и примања и пренета неутрошена средства у износу од 5.355.455.970,75 динара средстава буџета града и 119.440.950,75 динара средстава из осталих извора буџетских корисника, тако да укупно планирана јавна средства износе 5.474.896.921,50 динара.

Ребалансом планирана средства буџета града су повећана за 114.423.483,31 динара, односно за 2,18%, док су средства из осталих извора смањена за 19.340.696,12 динара, односно за 13,94%.
Пренета неутрошена средства буџета града из ранијих година усклађена су са стањем тих средстава на дан 31.12.2023. године и износе 176.431.483,31 динара. Пренета неутрошена средства из ранијих година из осталих извора усклађена су са стањем тих средстава на дан 31.12.2023. године и износе 36.910.627,88 динара.

У структури укупних средстава буџета града (приходи, примања и пренета неутрошена средства), текући приходи буџета града износе 5.179.024.487,44 динара и чине 96,71% средстава буџета града, односно 94,60% укупних јавних средстава. Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке су увећани за укупно 50.700.000,00 динара. У оквиру ове групе прихода, увећан је порез на зараде за наведени износ, док су остали приходи остали непромењени.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2024. годину – првим ребалансом, расходи и издаци из средстава буџета града планирани су у износу од 5.355.455.970,75 динара, као и 119.440.950,75 динара расхода и издатака из других извора.

Усвојен је План комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2024. годину. За финансирање изградње и одржавање објеката комуналне инфраструктуре, овом изменом Плана опредељена су укупна јавна средства од 1.234.481.805,12 динара, која су обезбеђена Одлуком о буџету града Ваљева за 2024. годину, што је за 10.373.435,12 динара више у односу на средства која су била предвиђена Планом комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфрастуктуре за текућу годину.

Усвојен је План детаљне регулације за изградњу производног комплекса у делу насељеног места Мрчић, као и План детаљне регулације за изградњу производног комплекса у делу насељеног места Белошевац.

Одборници су усвојили Решење о давању сагласности на измену и допуну програма пословања ЈКП „Топлана“ Ваљево за 2024. годину, дата је сагласност на измену и допуну програма коришћења субвенција за ову годину, а усвојено је и Решење о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала овог предузећа.

Усвојено је Решење о давању сагласности на програм пословања ЈКП „Полет“ за 2024. годину и дата је сагласност на програм коришћења субвенција овог предузећа за ову годину.

Усвојен је Елаборат о економско финансијској оправданости припајања ЈКП „Полет“ и ЈКП „Видрак“. У коначним ефектима процене спајања ових предузећа, Елаборатом је закључено да на основу анализе и узимајући у обзир све потенцијалне ризике, припајање ова два предузећа представља економски оправдану одлуку, која би требало да доведе до побољшања ефикасности и финансијске стабилности комбинованог ентитета.

Такође, усвојени су извештаји о реализацији програма пословања ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ и ЈКП-а „Водовод“, Топлана“, „Видрак“ и „Полет“ за период од 1.1.2023. до 31.12.2023. године.

Усвојена је Одлука о поверавању послова на изградњи, одржавању и реконструкцији објеката јавног водовода у 2024. години, предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама радова за израдњу, одржавање и реконструкцију објеката јавног водовода и канализације ЈКП „Водовод“, као и предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала овог предузећа.

Усвојена је Одлука о усвајању програма енергетске ефикасности града Ваљева 2023-2026. година.

Усвојен је Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације града Ваљева за 2023. годину, као и  Оперативни план одбране од поплава за воде другог реда града Ваљева за 2024. годину.

Одборници су усвојили извештаје рада за 2023. годину и то: Центра за социјални рад „Колубара“, Центра за културу, Народног музеја, Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“, Модерне галерије, Интернационалног уметничког студија „Радован Трнавац Мића“, Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“, Завода за заштиту споменика културе, Међуопштинског историјског архива и Установе за физичку културу „Валис“.

Усвојен је Локални акциони план запошљавања града Ваљева за 2024. годину.

Усвојена је одлука о изменама Одлуке о радном времену. Овом одлуком је донето да у оквиру прописаног радног времена у угоститељским објектима и баштама угоститељских објеката у „Старој чаршији Тешњар“, може се изводити само акустична музика.

Усвојена је измена Одлуке о социјалној заштити у граду Ваљеву. Постојећом одлуком прописано је да се ово право може признати деци из одређених категорија, узраста од првог до четвртог разреда основне школе. С обзиром на то да је сврха овог права пружање додатне материјалне подршке најосетљивијим групама деце и њиховим породицама, као и да је у 2023. години било 53 корисника, овим изменам одлуке ће се омогућути да право на накнаду трошкова ужине остварују и деца од петог до осмог разреда основне школе. Примена ове одлуке је од нове школске године, тачније од 1. септембра 2024. године.

Усвојени су предлози одлука о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом кат.парцеле број 708/31 КО Дивчибаре, кат.парцеле 2046/10 КО Ваљево и кат.парцела број 8908/5 и 8918/8, обе КО Ваљево.

Ван снаге стављена је одлука Скупштине града Ваљева од 4.10.2019. године, којом се стављена ван снаге Одлука Скупштине о опредељивању намене објекта у Улици Карађорђева број 24 – зграде Дома војске за потребе библиотеке,од 8.5.2018. године, којом је град Ваљево објекат определио за потребе библиотеке, за обављање делатности Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“, чији је оснивач град Ваљево, тако да овом одлуком зграда Дома војске за потребе библиотеке остаје на снази.