На сајту града Ваљева објављен је позив за подношење предлога за годишњу Награду града Ваљева за 2023. годину.
Награда града Ваљева додељује се сваке године поводом прославе Празника града Ваљева – 20. марта.
Награда може бити додељена појединцу, групи за заједничко дело или правном лицу и може се доделити истом субјекту више пута.

Награду може добити лице које је држављанин Републике Србије и које има пребивалиште на територији града Ваљева или је имало пребивалиште на територији града Ваљева у периоду дужем од 10 година.
Изузетно, награда се може доделити правном или физичком лицу које нема седиште односно пребивалиште на територији града Ваљева, а које је својим радом нарочито допринело развоју или афирмацији града Ваљева у земљи и иностранству.

Награда се додељује за дело или постигнуће које је постало доступно јавности у периоду од 1. јануара до 31. децембра године која претходи години у којој се награда додељује.

Изузетно, награда се може доделити за континуирани рад и укупне резултате рада у области за коју се награда додељује.

Награда града Ваљева се додељује за дело које представља највредније достигнуће у Ваљеву у областима: привреда, пољопривреда, образовање и васпитање, стваралаштво и постигнућа ученика и студената, наука, иновација и проналазаштво, урбанизам и архитектура, заштита животне средине, медицина и брига о здрављу, социјална заштита и хуманитарни рад, хуманост, уметност и култура, чување и неговање традиције ваљевског краја, информисање и друштвено ангажовање и спорт.

Поред наведених награда, може се доделити и специјална награда за:

  • животно дело: за појединца који је завршио своје професионално ангажовање у одређеној области, а за изузетне укупне вишедеценијске резултате које је постигао и који су од несумњивог значаја за афирмацију и развој града;
  • хуманитарни рад и бригу о људима: за појединца или организацију који дуги низ година остварују изванредне резултате у области хуманитарног рада, који су унапредили или поставили нове високе стандарде у овој области;
  • афирмацију града: за појединца или организацију који су далеко изнад својих професионалних
    обавеза и програма својим вишегодишњим ангажовањем допринели промоцији града и ваљевског краја, побољшању угледа и препознатљивости града и ваљевског краја, помогли и
    реализовали пројекте, програме и активности које доприносе развоју града.

У једној години додељују се највише две специјалне награде.
Награда се може доделити и постхумно појединцима за дело или постигнуће које је постало доступно јавности у периоду од 01. јануара до 31. децембра године која претходи години у којој се награда додељује и који су преминули у тој години.

Рок за подношење предлога је 15. фебруар 2024. године.
Обавештење о условима за додељивање Награде града Ваљева објављено je на сајту града Ваљева: www.valjevo.rs .