Привредни субјекти који су изабрани на Јавном позиву за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Ваљева, потписали су данас у Градској управи града Ваљева уговоре који се односе на саму реализацију мера енергетске санације и којима се ближе одређује поступак и детаљније регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна.

Потписивању уговора присуствовао је заменик председника Скупштине града Ваљева Виктор Мићић, који је и председник Комисије за реализацију мера енергетске санације.

Подсећамо да су право учешћа на јавном позиву имали привредни субјекти који врше испоруку и уградњу материјала, опреме и уређаја за енергетску санацију путем мера енергетске ефикасности.