У току је Јавни позив за доделу бесповратних средстава домаћинствима и стамбеним заједницама за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова. Предмет суфинансирања обухвата следеће мере енергетске ефикасности:
– замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторима, за породичне куће и станове;
– постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће;
– постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за стамбене зграде;
– набавка и инсталација котлова на биомасу ( дрвни пелет, сечка, брикет ), грејача простора, или замена постојећег грејача простора ( котао или пећ ) ефикаснијим, за породичне куће и станове;
– замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела – радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове;
– замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела – радијатора и пратећег прибора за стамбене зграде;
– набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система ( грејач простора или комбиновани грејач ) за породичне куће;
– набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде, за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

„Поменути јавни позив је у току и пријаве се свакодневно обављају. Да напоменем да је обрасце могуће преузети са званичне странице града Ваљева: www.valjevo.rs , или лично на шалтерима 11 и 12 у приземљу Градске управе, као и на пулту за информације. Што се тиче неких додатних информација које би могле да занимају грађане, постоји и мејл адреса: [email protected] , али се могу обратити и путем телефона: 014/ 294 – 790. Овај јавни позив траје до 15. септембра, интересовање је прилично велико, али с обзиром на то да су велика и средства ове године опредељена, односно за ових осам мера укупно 40 милиона, од 60 милиона која су ове године у оптицају. Тачније, 30 милиона од стране локалне самоуправе и 30 милиона од Министарства за рударство и енергетику“, нагласио је Виктор Мићић, заменик председника Скупштине града Ваљева и председник Комисије за реализацију мера енергетске санације. 
У току су још два јавна позива, један од њих је и Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулациониох пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији града Ваљева у 2022. години.

Комисија је донела прелиминарну листу, 9. септембра истиче рок за примедбе и увид у документацију, након чега ће комисија заседати и донети коначну листу. По објављивању коначне ранг листе, следи расписивање јавног позива за грађанство.

„Морам да напоменем да је и за ове две мере велико интересовање. Имам утисак и да је највеће, с обзиром на то да се ради о обновљивим изворима енергије, односно соларним панелима. Наравно, све у циљу смањења емисије штетних гасова.

Такође, у току је и Јавни позив за промену енергента, који је расписало Министарство за екологију и заштиту животне средине. Укупна средства подстицаја за реализацију Програма износе 36.000.000,00 динара, од којих Министарство заштите животне средине обезбеђује 28 милиона динара, а Град Ваљево 7.5 милиона динара. Учешће у суфинансирању од стране локалне самоуправе је 70%, а од стране грађана 30%.
Свима је јасно да смо у доба енергетске кризе и да све ове мере могу да олакшају наредни период, односно да помогну у уштеди енергента, с обзиром на то да нас чека неизвесна зима“, поручио је Мићић.