Град Ваљево ће и ове године из буџета Града издвојити око 5,5 милиона динара за набавку бесплатних уџбеника, за око 800 ђака првака са територије града Ваљева. То је предвиђено Локалним планом акције за децу града Ваљева, а све у циљу унапређења доступности образовања.

Локални план акције за децу представља стратешки документ којим се дефинише и регулише општа политика Града према деци за период 2022 – 2027. године и заснован је на кључним принципима Националног плана акције за децу који је усвојила Влада Србије.