Доприноси за уређивање грађевинског земљишта ће бити повећани од идуће године, али ће се то повећање односити само на прву зону становања у Ваљеву и на зону туристичког центра Дивчибаре, које су изједначене. Грађани који живе у осталим градским зонама и на сеоском подручју неће имати веће трошкове за овај допринос приликом изградње.

Анализом цена у градовима сличне величине и у осталим туристичким местима, закључено је да је Ваљево у групи градова који имају најниже доприносе. Повећање ће значити више новца за комунално уређење ових најатрактивнијих локација за које постоји велико интересовање инвеститора. Тако ће на добитку бити сви – и инвеститори који ће добити много уређеније локације, грађани ових делова града, али и буџет града Ваљева, у који ће се слити више новца.

Цена по квадратном метру је до сада била 1.774, а након увећања ће бити 3.193 динара, са умањењем од 30% када се исплати у целости, што већина инвеститора и ради.

Примера ради, у екстра зони у Ужицу, која одговара првој зони у Ваљеву, допринос је 6.663 динара, а у Чачку 8.921 динар.

Очекује се да ће ова одлука омогућити да интересовање инвеститора за изградњу на атрактивним локацијама буде исто као и до сада, али ће им се омогућити боље комунално опремање ових локација, што ће унапредити најатрактивније делове Ваљева и Дивчибара.