Градоначелник Ваљева Лазар Гојковић потписао je уговор са министарком  заштите животне средине Иреном Вујовић за суфинансирање реализације пројеката заштите и очувања земљишта као природног ресурса.

Министарство заштите животне средине одобрило је средства у износу од 10.000.000,00 динара граду Ваљеву за пројекат „Смањење загађења земљишта насталог услед емисија од дивљих депонија изградњом Еко-паркова“.

Реализацијом овог пројекта, за који ће уз средства министарства и град Ваљево издвојити 4.860.699,00 динара, биће уклоњене дивље депоније и изграђено шест Еко-паркова у насељима Миливоја Бјелице, Попаре, Брђани, Градац, Пети Пук и на раскрсници Ђердапске улице и Улице Димитрија Туцовића. Еко – паркови уз озелењавање биће изграђени на местима где су формиране дивље депоније у граду, чиме ће се спречити њихов даљи настанак. Циљ пројекта је да се у Ваљеву потпуно уклоне дивље депоније на ових шест локација. Еко-паркићи биће монтажно-демонтажни, уз мобилијар, љуљашке, мултифункционалне њихалице, вртешке и друге справе.

Уклањањем дивљих депонија и изградњом Еко-паркова, заштитиће се земљиште, спречити даља деградација и ублажити њене последице.

Реализацијом овог пројекта зауставиће се загађење животне средине на овим локацијама до нивоа који је безбедан за коришћење, очуваће се функција земљишта као природног ресурса, спречити и отклонити штетне промене у земљишту које су настале као последица загађења. Уклањање дивљих депонија уз санацију и изградњу Еко-паркића, уз уређење простора, ревитализацију и рекултивацију, од изузетног је значаја за очување животне средине у граду, јер отпадни материјал на овим дивљим депонијама у неразграђеном, полуразграђеном облику, лако долази у контакт за земљиштем, водом и ваздухом.

Реализацијом овог пројекта који је подржало Министарство заштите животне средине Владе Републике Србије, град Ваљево ће на местима дивљих депонија добити модерно опремљене, урбане локације чиме се дугорочно утиче на побољшање квалитета животне средине.

Пројекти ће бити реализовани у 43 града и општине, којима су на јавном конкурсу одобрена средства, међу којима је и град Ваљево.