Градска управа града Ваљева позива грађане да  у периоду од 15. септембра до 15. октобра 2023. године, поднесу захтев  за привремено прикључење нелегалних објеката на струју, грејање, воду и канализацију.

Привремени прикључак за струју, воду, канализацију или грејање могу да добију само власници кућа и станова, као и чланови њихових домаћинстава, који су изградњом, односно куповином, трајно решили своје стамбено питање.

Рок за пријаву је 30 дана – током којих власници прилажу одговарајуће доказе Градској управи, Одсеку за озакоњење,  да би остварили право на прикључак, али што нужно не значи да прикључење мора да буде извршено до 15. октобра. Када ће прикључење бити извршено, зависи од надлежних комуналних предузећа која су дужна да без одлагања утврде испуњеност техничких услова и изврше прикључење на мрежу у најкраћем року.

Могућност прикључења објеката не односи се на пословне објекте, нити на инвеститоре који су нелегално градили објекте и исте нису прикључили на комуналну инфраструктуру. Такође, прикључење је могуће само за један објекат, односно један стан истог власника.

Образац захтева може се преузети у Градској управи града Ваљева, ул. Карађорђева број 64. или на сајту Града Ваљева на адреси https://www.valjevo.rs/javni-oglasi-i-obavestenja-2023/

Попуњен захтев уз неопходну документацију предаје се у приземљу Градске управе Ваљево у информативно-услужном центру, на шалтеру бр. 13, радним даном од 730  до 1900  часова.

За све додатне информације у вези са поступком за привремено прикључење нелегално изграђених објеката на комуналну инфраструктуру, грађани се могу лично обратити у службеним просторијама  Одсека  за озакоњење , канцеларија бр. 107. или на контакт телефон: 014/294-852.

С обзиром на то да је Влада Републике Србије усвојила Уредбу која прописује начин , услове и поступак  за прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и /или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката,  још једном позивамо све заинтересоване грађане да поднесу захтеве у наведеном року.