Град Ваљево се ограђује од тумачења наводних делова нацрта извештаја Државне ревизорске институције који су изнети у јавност.

Уједно, Град Ваљево оштро демантује да је висина плате Главног урбанисте у Ваљеву, како је пренето у јавности, „пет пута већа од законом дозвољене“.

Град Ваљево напомиње да налази ревизије још увек нису званични, не могу бити јавно дистрибуирани, нити коментарисани до коначности извештаја, односно нацрт и предлог извештаја ревизије су поверљиви у складу са чланом 39. Закона о државној ревизорској институцији.