На позив предузећа “Агроразвој – ваљевске долине”, предузеће „Форестинг“ из Београда је са стручњацима у области заштите шума са Шумарског факултета утврдило да је здравствено стање у парк-шуми Пећина јако незадовољавајуће и да је неопходно реконструисати и унапредити стање дрвећа.
Екипа стручњака коју чине др Слободан Милановић, ванредни професор и др Иван Миленковић, доцент, као и специјалиста за визуелну процену здравственог стања стабала инж. Љубомир Попара са сарадницима су детаљним радом на терену, прикупљањем и анализирањем података, израдили Елаборат о визуелној процени здравственог стања стабала у парк-шуми Пећина са предлогом мера санације за свако појединачно стабло који можете преузети на сајту града Ваљева:

На стаблима је забележен велики број сапрофитских гљива, тумори, механичка и оштећења од инсеката која доводе до слабљења, сушења и преламања дрвећа, стоји у овом Елаборату. Наведено је да су стабла четинара и лишћара, која су наизглед здрава, у лошем стању и детаљно су описане све појаве, које могу да угрозе безбедност посетилаца и корисника, а посебно деце.
Предложено је уклањање оболелих стабала, као и садња нових садница, старости 7 до 10 година. Како је наведено у извештају, циљ ове интервенције је да се сачува парк-шума од даљег пропадања. Предложене су саднице воћкарица, дрвенастих врста и цветно декоративних.