Руководилац Oдељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру Бранко Вуковић, обишао je радове на изградњи фекалне канализационе мреже у делу насељеног места Белошевац.

Ова инвестиција предвиђа изградњу црпне станице са потисним цевоводом у дужини од 160 метара и канализациони колектор у дужини од 110 метара. Ово је прва фаза изградње фекалне канализације у насељеном месту Белошевац која ће омогућити наставак изградње фекалне канализације за цело насељено место Белошевац.

Извођач радова је грађевинско предузеће „КОМПРЕСОР ИНГ“ из Ваљева, а уговорена вредност радова износи 5.123.749,92 динара са пдв-ом. Средства за изградњу канализационе мреже обезбедила је Република Србија – Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Радови на изградњи фекалне канализационе мреже су започети јуче, а рок за извођење радова је 60 дана.