Обавештавамо грађане да ће од 1.3 – 01.05.2023. године, доћи до преусмеравања саобраћаја због радова на изградњи нове кружне раскрснице и приступних саобраћајница између државног пута ИБ реда број 27 и државног пута ИА реда број 2 (петља „Лајковац“).

Из поменутих разлога, биће неопходно да се изврши преусмеравање саобраћаја на више државних путева који гравитирају у зони радова. Предметна измена саобраћаја спровешће се на деоницама следећих државних путева:

– Државни пут ИА реда број 2, на делу од петље „Уб“ до петље „Љиг“. На државном путу ИА реда број 2 саобраћај ће моћи да се одвија несметано од петље „Сурчин – југ“ до петље „Прељина“ и обратно. На овом путу измeна режима саобраћаја подразумева забрану искључења са ауто-пута из оба смера на петљи „Лајковац“ и прикључење државног пута ИБ реда број 27 на ауто-пут на петљи „Лајковац“. Из овог разлога предвиђено је да се саобраћај из смера Чачка преусмерава према Лајковцу и Ваљеву на петљи „Љиг“, односно из смера Београда да се преусмерава према Лајковцу и Ваљеву на петљи „Уб“.

– Од петље „Уб“ према Лајковцу и Ваљеву, преусмеравање саобраћаја спроводи се преко државних путева који пролазе кроз Уб и Словац.

– Од петље „Љиг“ према Лајковцу и Ваљеву, преусмеравање саобраћаја спроводи се преко државних путева који пролази кроз Љиг и Ћелије.

– Из смера Ваљева, предвиђено је да се саобраћај преусмерава према Чачку, преко државног пута ИБ реда број 27 у Словцу, Непричави, Лајковцу и у Ћелијама.

– Из смера Лазаревца, предвиђено је да се саобраћај преусмерава према Чачку, преко државног пута ИБ реда број 27 у Ћелијама.

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.