У Регионалној привредној комори Колубарског и Мачванског управног округа у Ваљеву одржан је Инфо дан у оквиру Јавног позива за иновативне пословне моделе којима се диверсификује производња електричне енергије, смањује енергетски интензитет привреде и омогућава снабдевање чистом енергијом, посебно за енергетски угрожене купце, на који могу да се пријаве компаније из јавног и приватног сектора.

Циљ овог Јавног позива, који спроводи, Програм Уједињених нација за развој (УНДП) уз подршку Владе Јапана, је да подстакне примену иновативних решења која промовишу диверсификацију производње електричне енергије, подстичу раст нових привредних сектора и женског предузетништва, стварају могућности за запошљавање и олакшавају преквалификацију радника из индустрија које се ослањају на фосилна горива, као и смањују увозну зависности земље.

Применом нових технологија, ова решења треба да побољшају енергетску ефикасност, омогуће већу употребу енергије из обновљивих извора, ефикасније коришћење природних ресурса и поновну употребу отпада, као и да уведу аутоматизацију и дигитализацију у процес производње. Такође, охрабрују се предлози за примену јапанских технологија, знања и експертизе, који могу да буду реализовани у сарадњи са јапанским компанијама које послују у Србији. Такође, подршку могу добити и предлози одрживих модела пословања који представљају подршку привредног сектора активностима у циљу смањења енергетског сиромаштва индивидуалних домаћинстава. То подразумева, на пример, подршку индивидуалним домаћинствима која трпе или су угрожена енергетским сиромаштвом, у виду олакшица у приступу чистој, јефтинијој, сигурнијој и ефикаснијој топлотној и електричној енергији (замена индивидуалних ложишта, врсте енергената и сл.), као и у виду олакшица у циљу повећања енергетске ефикасности стамбених објеката (нпр. замена столарије).

Јавна и приватна предузећа су позвана да поднесу своје пројектне предлоге до 7. јула. Најмање 20 подносилаца чија се решења изаберу добиће стручно вођење и менторство како би даље развијали своје идеје. Поред тога, аутори најмање 5 најистакнутијих решења добиће финансијску подршку за имплементацију својих идеја у практичним условима. Овај Јавни позив је расписан у оквиру пројекта „Иновативна и праведна зелена транзиција као алат за обезбеђивање системске енергетске сигурности и смањење енергетског сиромаштва“, који спроводи УНДП у партнерству са Министарством заштите животне средине и Министарством рударства и енергетике, уз подршку Владе Јапана.

https://valjevo.pks.rs/vesti/info-dan-u-okviru-javnog-poziva-za-inovativne-poslovne-modele-8593