Министарство просвете је 27. децембра 2022. године у Београду организовало Националну конференцију под називом „Мрежа установа образовања и васпитања у Републици Србији – реалност, изазови и перспективе“.

Конференцију је отворио министар Бранко Ружић који је нагласио да је Министарство просвете значајно утицало да се створе правни оквири у виду критеријума за израду аката о мрежи основних школа који би олакшали посао јединицама локалних самоуправа да приступе том изазовном задатку.

У име министра др Александра Мартиновића обратио се државни секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе Чедомир Ракић који је указао на значај развоја мреже установа образовања и васпитања, али и чињеницу да ова тема представља изазов за многе локалне самоуправе. Испред Сталне конференције градова и општина говорио је Иван Миливојевић, заменик генералног секретара СКГО који је рекао да су образовање и васпитање, посебно предшколско и обавезно основношколско образовање, веома важне надлежности за градове и општине, те да је у том смислу јачање капацитета локалне самоуправе за подршку систему образовања и васпитања део стратешких приоритета СКГО. 

Тема помоћника министра Милоша Благојевића била је у вези са Конкурсом за упис ученика у средње школе и мрежом средњих школа. Др Милан Пашић, помоћник министра, најпре је представио резултате анкете коју су попуњавале јединице локалне самоуправе, а затим констатовао да је велики број локалних самоуправа донео акт о успостављању мреже установа, али да постоје и они који нису, те да треба послати поруку да то учине.

У даљем току Конференције присутнима се обратила Биљана Мићић, заменик председника општине Осечина. Она је говорила о оптималној мрежи у функцији развоја општине Осечина уз изражавање великог задовољства што општину Осечина представља као пример добре праксе.

После излагања Горана Јоксимовића, руководиоца Школске управе Крагујевац на тему мреже предшколских установа и квалитетног васпитања и образовања за свако дете, говорила је др Зорица Јоцић, руководилац Школске управе Ваљево о улози школске управе у пружању стручне подршке локалним самоуправама при доношењу акта о мрежи јавних основних школа. Кључни део излагања Зорице Јоцић био је усмерен на подршку школске управе јединицама локалне самоуправе пре усвајања акта о мрежи кроз информисање ЈЛС о законском основу, анализу постојеће мреже, састанке и учешће у раду радних група ЈЛС за израду елабората и развојног плана мреже и на поступање школске управе после усвајања акта о мрежи. У анализи постојеће мреже на подручју школске управе Ваљево, Јоцић је нагласила да је број предшколских установа 14 (Ваљево, Уб, Лајковац, Мионица, Љиг, Осечина, Шабац, Богатић, Владимирци, Коцељева, Лозница, Крупањ, Љубовија и Мали Зворник), број основних школа 75, број средњих школа 30, број подручних основних школа 272, број ученика у основношколском образовању 30991.

Посебну пажњу Јоцић је посветила садржају стручног мишљења које пише школска управа о захтеву јединице локалне самоуправе за давање сагласности на одлуку о мрежи јавних основних школа. Она је истакла да се стручно мишљење школске управе темељи на анализи података из елабората ЈЛС о укупном броју становника, броју и узрасту ученика на одређеном подручју које је дефинисано од стране ЈЛС, нивоу економског развоја ЈЛС, специфичностима локалне традиције, специфичностима и величини терена, међусобној удаљености и саобраћајној повезаности насељених места, као и специфичностима брдско-планинских подручја.Осим тога, додала је да школска управа формира стручно мишљење проценом адекватности / усклађености одлуке ЈЛС о мрежи јавних основних школа са критеријумима прописаним Уредбом за доношење акта о мрежи јавних основних школа кроз једнако право и доступност и потпуни обухват основним образовањем и васпитањем свих ученика без дискриминације и сегрегације по било ком основу. За критеријум доступности програма основног образовања одраслих Зорица Јоцић је навела да на подручју школске управе Ваљево програм основног образовања одраслих реализују три основне школе које се налазе у Ваљеву, Шапцу и Лозници. Као пример критеријума у вези са постизањем образовно-васпитних циљева оптималним коришћењем расположивих ресурса, она је навела општину Уб која је обезбедила изузетно добре услове за квалитетно образовање и васпитање деце јер је реконструисала свих 5 матичних основних школа, урађен је нови вртић и урађене су 3 нове школе у издвојеним одељењима Калиновац, Слатина и Црвена Јабука. Искуства општине Уб су да у местима у којима су урађене нове школе број ученика се из године у годину повећава, а најбољи пример је школа у Слатини где је 2019. године било 2 ученика, а 2022. године ову школу похађа 13 ученика. Уз констатацију да је за квалитетну и оптималну мрежу установа образовања и васпитања потребна сарадња свих актера, а посебно јединица локалних самоуправа, школске управе и Министарства просвете, Зорица Јоцић је навела информације о поступању после давања стручног мишљења које школска управа упућује надлежном Сектору за предшколско и основно образовање и васпитање Министарства просвете и нагласила да је перспектива израде мреже школа везана за доступно и квалитетно образовање за све и школу по мери детета. 

На првој Националној конференцији о мрежи установа образовања и васпитања у Републици Србији присуствовали су бројни представници Министарства просвете, школских управа и  градова и општина. У име града Ваљева су били Владимир Мишковић, члан Градског већа и Никола Савић, сарадник Градске управе.