Пре усвајања дневног реда, председник Скупштине града Ваљева констатовала је престанак функције члана Градског већа др Душана Ружичића због подношења оставке. Такође, одборница Јована Максимовић је поднела оставку на мандат одборника и потврђен је мандат Предрагу Аврамовићу, који је био следећи кандидат са листе „Александар Вучић – За нашу децу“.

Одборници су усвојили решење о разрешењу правобраниоца Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг и Осечина Дарка Костића. Оснивачи Заједничког правобранилаштва, општина Љиг и Осечина обратили су се дописима градоначелнику  Ваљева у циљу започињања процедуре разрешења дужности правобраниоца Дарка Костића, исказујући незадовољство досадашњом сарадњом и износећи примедбе на његов начин рада. Такође, Заједичко правобранилаштво, није испунило своју законску обавезу, јер није скупштинама оснивачима поднело Извештај о раду за 2020. годину. Одељење за финансије Градске управе Ваљева доставило је извештај укупних трошкова судских спорова за задње три године које је водило Заједничко правобранилаштво. Утврђено је да исти износе око 9 милиона динара, од чега су трошкови камате 3 милиона, а трошкови вођења поступака 6 милиона динара.

На данашњој седници Скупштине града, усвојени су извештаји о реализацији програма пословања ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“, као и ЈКП „Видрак“, „Водовод“, „Топлана“ и „Полет“ за период од 1.1.2021. до 30.6.2021. године. Такође, прихваћен је предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни ценовника услуга ЈКП „Полет“ Ваљево.

Одборници су усвојили Одлуку о покретању поступка за реализацију пројекта јавно -приватног партнерства са елементима концесије за обављање апотекарске делатности на примарном нивоу здравствене заштите на територији града Ваљева и општина Осечина и Љиг. Модел јавно – приватног партнерства са елементима концесије са аспекта друштвене бриге за здравље, Установи даје могућност очувања здравствене делатности, коју имају апотеке у јавној својини, у погледу доступности и приступачности фармацеутске здравствене заштите, јер се у партнерски однос укључују  све организационе јединице  у просторном распореду Здравствене установе Апотеке „Ваљево“.

Одборници су усвојили предлог плана детаљне регулације за изградњу производног комплекса ИГП „Црвено“ у делу насељеног места Грабовица.

На седници Скупштине града усвојен је и предлог Одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу туристичког комплекса „Каритас Ваљево“ у делу насељеног места Дивчибаре. Наиме, ова огранизација намерава да на површини од око 1 хектар изгради угоститељске и смештајне капацитете од око 2000 квадратних метара. Инвестиција за циљ има покретање социјалног предузећа које би упошљавало рањиве и маргинализоване групе становништва, особе са менталним сметњама, инвалиде, самохране мајке и особе са руралних подручја. Објекат би се састојао од 36 соба, два апартмана, конференцијске сале, ресторанског дела, спа центра са мањим базеном и простора за радионице и радно-окупациону терапију особа са менталним сметњама.

Одборници су усвојили Одлуку у спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Видрак“ Ваљево.  Оглас ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ у року од осам дана од дана доношења ове одлуке и у дневним новинама „Политика“, као и у „Службеном гласнику града Ваљева“ и на интернет страници града Ваљева, а усвојена је и Одлука о изменама и допунама статута Модерне галерије Ваљево. Измена и допуна се односи на усклађивање са одредбама Закона о култури и одлуке о оснивању установе, којима се регулишу органи установе (директор, управни и надзорни одбор). Због истих усклађивања, дата је сагласност и на измене и допуне статута Интернационалног уметничког студија „Радован Трнавац Мића“.

Новоосновано Спортско планинарско удружење „Високогорци“ је поднело захтев за употребу имена града у називу клуба. Чланови Градског већа су одобрили, а одборници у Скупштини града Ваљева усвојили и од сада ће се овај клуб звати Планинарски спортски клуб „Високогорци Ваљево“. Ово спортско планинарско удружење планира да своје експедиције изводи широм Европе и света, па би употребом имена града Ваљева у свом називу, на најбољи начин представио град Ваљево и средину из које потиче, наведено је у образложењу сагласности.

У оквиру кадровских питања, Комисија за кадровска и административна питања и радне односе поднела је Скупштини града Ваљева извештаје о следећим решењима: решење о именовању Војислава Јовановића за директора Установе за галеријске послове „Модерна галерија Ваљево“, решење о именовању Немање Расулића за директора Установе културе – Центар за културу Ваљево, решење о образовању комисије за спровођење конкурса за избор директора,  решење о измени решења о образовању Комисије за одређивање називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места, као и решења о разрешењу и именовању чланова школског одбора Техничке школе Ваљево,  Економске школе Ваљево, Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“, „Сестре Илић“ Ваљево, „Нада Пурић“ Ваљево“ и Стеван Филиповић“ Дивци.

Такође, у оквиру кадровских питања, усвојен је извештај о спроведеном конкурсу за именовање Жељка Остојића за  директора Установе за физичку културу „Валис“ Ваљево.