На 49. седници Градског већа, на разматрању су се нашле две тачке дневног реда. Чланови Градског већа утврдили су предлог допуне Програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта за 2021. годину. Имајући у виду планирану намену, као и чињеницу да би инвестициони пројекат представљао улагање од посебног значаја како за Републику Србију, тако и за град Ваљево, предложено је доношење Програма ради спровођења поступка отуђења без накнаде у поступку међусобног располагања власника неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини. Основни циљ доношења Програма је отуђење грађевинског земљишта ради изградње објекта за намену предвиђене урбанистичким плановима, а у обиму који омогућава постојећа инфраструктура или инфраструктура чија је градња планирана.
Такође, прихваћена је Одлука о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине града Ваљева у јавну својину Републике Србије без накнаде. Град Ваљево, Република Србија и Привредно друштво са ограниченом одговорношћу „Hansgrohe group“ д.о.о Београда, потписали су Меморандум о разумевању, а у циљу показивања спремности да унапреде односе и тиме олакшају реализацију инвестиције за коју је заинтересовано Привредно друштво са ограниченом одговорношћу „Hansgrohe group“ д.о.о Београда, као улагач. Улагач је заинтересован за изградњу и отварање новог производног погона у Србији, граду Ваљеву, у области санитарија.