На данашњој седници Градског већа прихваћен је предлог Одлуке о усвајању Локалног плана акције за децу града Ваљева за период 2022 – 2027. године.
Локални план акције за децу града Ваљева представља стратешки документ којим се дефинише и регулише општа политика Града према деци за период 2022 – 2027. године и заснован је на кључним принципима Националног плана акције за децу који је усвојила Влада Републике Србије.

Роководилац Одељења за друштвене делатности Зора Бојичић, образложила је предлог одлуке и нагласила да су реализоване бројне активности у сарадњи са цивилним сектором, а све у циљу побољшања положаја деце у свим приоритетним сегментима.

„Као најзначајније треба издвојити бесплатну школу пливања за ученике првих и других разреда основне школе, од којих је до сада научило да плива преко 2000 деце. Од 2018. године, град Ваљево у оквиру овог стратешког документа реализује и организује бесплатно летовање за педесеторо деце из социјално – угрожених породица са сеоског подручја. За време панедемије ова активност је била прекинута, а сада теку припреме за наставак ове активности. Овај документ садржи следеће компоненте: смањење сиромашва деце, унапређење образовања и културе деце, унапређење здравља деце, унапређење положаја деце са посебним потребама, заштита деце од злостављања, занемаривања и злоупотребе, положај и права деце без родитељског старања, смањење асоцијалног понашања и информисаност деце и родитеља. Као најзначајнију нову активност коју овај стратешки документ садржи, јесте набавка бесплатних уџбеника за све ученике првог разреда основних школа са територије града Ваљева , у циљу унапређења доступности образовања“, нагласила је Зора Бојичић.

Градоначелник Ваљева Лазар Гојковић је нагласио да набавку уџбеника за ђаке прваке свих основних школа на територији града Ваљева као нову активност посебно издваја, али да се ту неће зауставити, већ ће се у будућности многе мере које буду планиране овим документом спроводити.

Основни циљ израде Локалног плана акције за децу јесте да се дефинишу стратешки циљеви и мере, које би укључиле све сегменте живота деце, допринеле унапређењу њиховог положаја у друштву, као и подизању нивоа свести наше заједнице о стању деце и о њиховим потребама.