Градско веће је на данашњој седници утврдило предлог прве измене Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево за 2022. годину.

Ове мере су планиране у износу од 41.655.000 динара за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава. Износ је повећан за 8.405.000, због великог интересовања и броја поднетих, а нереализованих захтева. За успостављање и јачање удружења у области пољопривреде сада је опредељено 895.000 динара, у односу на милион динара колико је првобитно планирано. За ову меру нема поднетих, а нереализованих захтева и неутрошена средства од 105.000 динара ће бити релоцирана у корист других мера.

Мере руралног развоја смањују се са два милиона, на милион динара, јер је утврђено да је за ову меру довољан нови планирани износ.
За органску производњу ће се извдојити 400.000 динара, уместо 600.000, јер нема поднетих, а нереализованих захтева.
Додатна средства су опредељена за мере руралног развоја и на овој позиције додато 300.000 динара на првобитно планираних милион динара. За подршку младима у руралним срединама биће одвојено три милиона динара више, што је укупно 13 милиона динара. За програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја је опредељено 85, уместо 75 милиона динара.

Чланови Већа су прихватили предлог Програма постављања балон хале спортске намене. Постављање балон хала на јавним и другим површинама вршиће се на локацијама на Пећини, у стамбеном насељу Ослободиоци Ваљева и у Улици Мајора Илића, у Новом насељу код Цркве Светог Георгија.

Како је на седници образложио члан Градског већа задужен за спорт Владимир Мишковић, омогућиће се заинтересованим инвеститорима да добију на коришћење од 10 година јавну површину за подизање спортске балон хале.
Усвојен је правилник о условима, мерилима и критеријумима за избор корисника социјалног становања у заштићеним условима и мерама активне инклузије.

Овим правилником се утврђује поступак за избор лица којима су намењене стамбене јединице социјалног становања у заштићеним условима. Стамбене јединице су намењене припадницима ромске националне мањине 12 стамбених јединица, женама које су жртве насиља 4 стамбене јединице и младима којима престаје смештај у установама социјалне заштите или хранитељској породици 4 стамбене јединице. Стамбена зграда са укупно 20 стамбених јединица биће изграђена у Новом насељу у Ваљеву, на Тргу Владике Николаја бб.