Током идуће године можемо очекивати да Ваљево добије димничаре, који ће радити у оквиру ЈКП „Топлана-Ваљево“.

На данашњој седници Градског већа дата је сагласност на измене и допуне Програма обављања димничарских услуга за 2021. годину. Овим програмом су планиране активности на увођењу нове услуге, а које се односе на кадровско попуњавање и обуку запослених, набавку димничарске опреме, за набавку возила, за шта је опредељено 7,25 милиона динара.

ЈКП „Топлана-Ваљево“ је већ предузела прве кораке ка почетку обављања димничарских услуга и у радни однос је примила четири лица, на радно место димничара. Један од услова за обављање ове комуналне делатности је и конкурисање код надлежног министарства за добијање лиценце, као и техничка опремљеност.

Поред обуке димничара, ове године ће бити пописани и евидентирани димоводни објекти, ложишни уређаји, вентилациони канали и уређаји који ће се обавезно контролисати и чистити.

Биће израђен и ценовник ове комуналне услуге, али и организована маркетиншка кампања на информисању грађана.