Град Ваљево је у сарадњи са Школском управом Ваљево и Националном службом за запошљавање иницирао отварање одељења за образовање одраслих особа, која немају основну школу. То одељење је отворено у ОШ „Десанка Максимовић“ и могу да га похађају сви старији од 15 година, који немају завршену основну школу.

Начелница Школске управе др Зорица Јоцић је рекла да је током маја и јуна „Десанка Максимовић“ добила одобрење од Министарства просвете, чиме су се створили услови за обаљање и ове делатности.

„Школа је морала да обезбеди сва наставна средства, наставно особље које ће радити и наравно имати адекватан програм за едукацију. Ово образовање одраслих се иначе одвија по принципима функционалног образовања одраслих. То значи да се ради о особама које су старије од 15 година и не могу бити млађе. Што се тиче облика рада, може се користити редовна настава, дописна консултативна настава и консултативно у другом смислу, настава на даљину итд. Користиц́е се предавања, разне књиге, различити облици учења, као што су семинари, радионице, а све с циљем да одрасли лакше савладају прогам“, детаљније је објаснила принцип рада овог одељења начелница Школске управе др Зорица Јоцић.

Према речима др Зорице Јоцић, ово је веома значајно за наш Град, нарочито када имамо у виду да према подацима Завода за тржиште рада постоји велики број лица која немају завршено основно образовање.

“Први пут после дуго година у Ваљеву имамо одељење за функционално образовање одраслих. Дуго година Ваљево није имало такво одељење, него је то радила школа из Обреновца, тако да сви људи који су заинтересовани могу да добију све потребне информације у ОШ „Десанка Максимовић“, поручила је др Зорица Јоцић.

Члан Градског већа Марко Јевтић је додао да одређен број незапослених људи у Ваљеву нема завршену основну школу, што самим тим значи да није конкурентно на тржишту рада.

„Незапослена лица која немају завршену основну школу, нису конкурентна на тржишту рада. С обзиром на то да се у Ваљеву отварају три велика фабричка погона, потреба за радницима је велика. У нашем граду је веома позитивна клима по питању инвестиција и радних места, па ће сва лица која немају основну школу сада имати прилику да кроз ово одељење заврше школу по убрзаном поступку и да буду заступљенија на тржишту рада. До сада су морали да због тога иду у Обреновац, а ми смо се потрудили да и то олакшамо, јер таква могућност сада постоји и у Ваљеву“, рекао је члан Градског већа Марко Јевтић.