Данас је одржана тактичка вежба у кругу Опште болнице Ваљево, која има за циљ да се у што реалнијим условима, уз поштовање свих прописаних мера безбедности и заштите, прикаже рад и увежбаност у гашењу пожара у објекту болнице, спречавању ширења пожара, спашавању, евакуацији и пружању прве помоћи повређенима.

Тема вежбе била је локализација и гашење пожара у просторијама Опште болнице Ваљево, као и заштита суседних просторија и евакуација и спасавање угрожених лица.

Задатак вежбе је био да се прикаже значај прикупљања свих релевантних података у један центар (Командно оперативни центар 193 ); приказати координацију рада између ангажованих служби на терену и субјеката од значаја, односно заједнички рад ВЈС Ваљево, обезбеђења болнице и Специјалистичких тимова за рад и спасавање из рушевина; руковање ватрогасно – спасилачком опремом и техником, провера исправности расположивих стабилних и мобилних ватрогасних справа, уређаја и опреме; припрема за заједничко деловање са лицима на пословима заштите од пожара у случају пожара у објекту болнице; припрема запослених у болници за деловање у случају пожара и демонстрација и популаризација позива ватрогасаца – спасилаца међу запосленим радницима и грађанством.
У вежби су учестовали припадници Ватрогасно – спасилачког батаљона Ваљево и Тима за спашавње из рушевина Ужице, обезбеђење Опште болнице, Црвени крст, припадници ВЈС Ваљево, Хитна помоћ и Саобраћајна полиција.