Споразуми о техничкој сарадњи потписани су данас у Градској управи Ваљево са привредним субјектима, који су изабрани на Јавном позиву за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  у домаћинствима на територији града Ваљева у 2022. години, а по јавном конкурсу који финансирају Град Ваљево и Министарство рударства и енергетике.

Потписивању споразума о техничкој сарадњи присуствовао је заменик председника Скупштине града Ваљева Виктор Мићић, који је и председник Комисије за реализацију мера енергетске санације.

Предмет овог споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних тројних уговора, које закључује Град Ваљево са привредним субјектима ( директним корисницима ) и крајњим корисницима ( грађанима ), а који ће бити потписани у наредном периоду.