Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, у сарадњи са ГИЗ-ом и партнерима Канцеларијом за Инклузију Рома АП Војводине и Удружењем ромских студената, покренуло је програм „Подстицање запошљавања високообразованих Рома и Ромкиња у јединицама локалне самоуправе“. Програм се реализује у оквиру пројекта „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“, који у нашој земљи спроводи Немачка развојна сарадња, а Град Ваљево је учесник у овом програму.

Тим поводом, заменик градоначелника Ваљева Немања Петровић, потписао је меморандум о сарадњи са Горданом Чомић, министарком за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

Циљ програма је да се олакша спровођење мера за запошљавање Рома и Ромкиња, повратника и других осетљивих група, као и унапређење институционалних оквира, механизама и услуга у области запошљавања и социјалног укључивања осетљивих група.

Програм „Подстицање запошљавања високо образовних Рома и Ромкиња у јединицама локалне самоуправе“, конципиран да омогући запошљавање високообразованих Рома и Ромкиња у јединицама локалне самоуправе у струци за коју је стечена академска и струковна врста квалификације, односно шести и седми ниво квалификације.