На позив предузећа “Агроразвој – ваљевске долине”, предузеће „Форестинг“ из Београда је са стручњацима у области заштите шума са Шумарског факултета, коју чине др Слободан Милановић, ванредни професор и др Иван Миленковић, доцент, као и специјалиста за визуелну процену здравственог стања стабала инж. Љубомир Попара са сарадницима су детаљним радом на терену, прикупљањем и анализирањем података, израдили Елаборат о визуелној процени здравственог стања стабала у парк-шуми Пећина са предлогом мера санације за свако појединачно стабло. Екипа стручњака је утврдила да је здравствено стање у парк-шуми Пећина јако незадовољавајуће и да је неопходно реконструисати и унапредити стање дрвећа.
Данас је презентован Eлаборат, који је по речима директора „Агроразвоја“ Драгутина Кузмановића, био неопходан, јер је ситуација у парку Пећина ургентна.

„Морам да напоменем да преко 30 година град Ваљево није усвајао плански документ који је везан за шуме града Ваљева. Дошли смо у ситуацију да стабла падају на аутомобиле у покрету, два пута се десило да су стабла падала на дечији парк, срећа је била што су стабла пала током ноћи. Ових дана смо завршили и план санације који ће бити послат Управи за шуме на одобрење, како би могао да се реализује. У јавности се помињала ситуација како сме да се ради план санације, а да претходно није усвојен План газдовања шумама, односно десетогодишњи План газдовања шумама града Ваљева, сада је и тај план при само крају и у току следеће године ће свакако бити завршен“, нагласио је Кузмановић.
Ђорђе Чолић, инж. шумарства, запослен у „Агроразвоју“, поручио је да је парк Пећина симбол града Ваљева, да ће покушати то да сачувају и да ће се за тај циљ борити.

„Здравствено стање стабала у парку Пећина није добро и то овај Елаборат врло јасно и детаљно показује. Сва стабла су нумерисана и уписана у овај Елаборат, са предложеним мерама неге и анализом њиховог здравственог стања. Укупан број тих стабала који је ушао у елаборат је 1075. Екипа стручњака је била на терену, анализирали су и унели стање у овај Елаборат. Здравствено стање нарочито црних борова, тополе, јавора, није добро. Забележене су гљиве и разни други узрочници пропадања истих, као и тумори и ентомолошки напади“, рекао је Чолић.

У Елаборату су предвиђене две фазе сече, које су подељене на по три подфазе:
I фаза А – подразумева уклањање 117 стабала и предвиђено је уклањање до јуна 2022. године;
I фаза B – 144 стабала, до марта 2023. године и
I фаза C – 16 стабала, до новембра 2023. године.
II фаза А – 12 стабала, до марта 2024. године;
II фаза B – 18 стабала, до новембра 2024. године и
II фаза C – 166 стабала, до марта 2025. године.
„У I фази А се уклањају сува, болесна и превршена стабла. Ми ћемо већ од половине новембра Aктом донације Градске управе Ваљева посадити 250 садница аутохтоних лишћара, на површинама које су нам већ доступне у парку Пећина и тиме утицати на пошумљавање. Што се тиче I фазе А, треба пошумити са још око 90 садница до јесени, што је укупно за ту фазу преко 340 садница. То су здраве и сертификоване саднице, које ће красити наш парк“, нагласио је Ђорђе Чолић.

Драгић Томић и Љубомир Попара, инж. шумарства, сложили су се да је алармантна ситуација у парку Пећина и да је проблем веома комплексан, али да је потребно кренути са решавањем овог проблема, како би се парк – шума Пећина сачувала од даљег пропадања. Предложене су саднице воћкарица, дрвенастих врста и цветно декоративних.
Елаборат о визуелној процени здравственог стања стабала у парк-шуми Пећина са предлогом мера санације за свако појединачно стабло можете погледати и преузети на сајту града Ваљева: