Због радова на изградњи вреловодне мреже у Железничкој улици, који су почели данас, утврђен је привремени режим саобраћаја током извођења радова у периоду од 9.9.2021. до 9.12.2021. године.

Одобрено је преусмеравање саобраћаја свих возила из дела Железничке улице, од раскрснице са Улицом Вука Караџића до раскрснице са Улицом Војводе Мишића и у Улици Војводе Мишића од раскрснице са Пантићевом улицом до раскрснице са Улицом Владике Николаја, на којим се изводе радови на изградњи вреловодне мреже.
Такође, одобрен је пролаз возила на делу улице забрањеном за саобрћај и то: за возила за снабдевање објеката, возила станара на постојеће паркинге и колске улазе у дворишта и возила извођача радова који немају алтернативу за допрему материјала на постојећа градилишта у делу затворене улице до испред рова где се обавезно физичким баријерама затвара саобрћај.
Забрањује се заустављање и паркирање возила на коловозу и тротоару у Железничкој улици и Улици Војводе Мишића где се изводе радови.
Радови ће се изводити фазно и извођач радова је „Sinergy tech“ из Београда, који је у обавези да обавести јавност пре почетка сваке фазе извођења радова у периоду трајања те фазе.
У решењу које је урадило надлежно одељење Градске управе Ваљево наведене су све фазе и затварања улица, као и преусмеравање јавног градског саобраћаја.
Фаза 1. Забрањује се саобраћај у Железничкој улици, од раскрснице са Улицом Вука Караџића до раскриснице са Улицом Војводе Мишића, без уласка у другу граничну раскрсницу за време извођења радова на изградњи вреловодне мреже.
Фаза 2. Затвара се десни тротоар у Улици Војводе Мишића, од раскрснице са Пантићевом улицом до раскрснице са Железничком улицом, посматрано из смера Пантићеве улице за време извођења радова на изградњи вреловодне мреже.
Фаза 3. Дозвољава се наизменично пропуштање возила слободном саобраћајном траком Улице Војводе Мишића, за време извођења радова на изградњи вреловодне мреже.
Фаза 4. Дозвољава се наизменично пропуштање возила слободном саобраћајном траком Улице Војводе Мишића, од раскрснице са Железничком улицом до раскрснице са Улицом Владике Николаја, за време извођења радова на изградњи вреловодне мреже.

Комплетно решење надлежног Одељења можете преузети овде.