Због одржавања показне вежбе, утврђује се привремени режим саобраћај на делу Карађорђеве улице, ради безбедности учесника у саобраћају и учесника показне вежбе, дана 25.10.2022. године, у периоду од 11.30 до 14.00 часова.
У решењу које је урадило Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине Градске управе Ваљево, утврђено је на који начин ће се одвијати привремени режим саобраћаја:

  • Дозвољава се затварање саобраћаја и преусмеравање свих возила, осим возила са првенством пролаза прописаних Законом о безбедности саобраћаја на путевима на делу Карађорђеве улице, од Улице Вука Караџића до Синђелићеве улице.
  • Забрањује се десно скретање у Карађорђеву из Улице Вука Караџића ( из смера Тешњара ).
  • Забрањује се лево скретање у Карађорђеву из Синђелићеве улице ( из смера Храма ).
  • Забрањује се десно скретање у Карађорђеву улицу из Синђелићеве улице ( из смера Пантићеве улице ).
  • Дозвољава се затварање и преусмеравање саобраћаја за аутобусе у делу Карађорђеве улице од Улице Вука Караџића до Синђелићеве улице.
  • Преусмерава се градски саобраћај из Карађорђеве улице у Пантићеву улицу, Синђелићеву и Вука Караџића и укида аутобуско стајалиште код броја 101 Карађорђева, обострано.
  • Забрањује се саобраћај на делу Улице Владе Даниловића ( део улице између Пантићеве и Карађорђеве улице).
  • Дозвољава се излаз возила из затвореног дела Улице Владе Даниловића у Улицу Др Пантића ( део улице између Пантићеве и Карађорђеве улице ).
  • Забрањује се излаз са паркинга иза Социјалног на Карађорђеву улицу.