Јавним позивом за доделу бесповратних средстава домаћинствима и стамбеним заједницима за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова, прописано је да је рок за достављање пријава 23.9.2022. године. Комисија за реализацију мера енергетске санације града Ваљева, донела је одлуку да се продужи рок за достављање пријава до 30.9.2022. године.
Конкурсна документација се може преузети на интернет страници града Ваљева: www.valjevo.rs или лично на шалтерима 11 и 12 у приземљу Градске управе, као и на пулту за информације.