Комисија за реализацију мера енергетске санације, донела је одлуку да продужи рок за пријаве за доделу бесповратних средстава грађанима, у спровођењу мера енергетске санације уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничких инсталација и система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији града Ваљева за 2022. годину.

Рок за пријем документације је закључно са петком, 2. децембром 2022. године.

За све додатне информације и обавештења у вези јавног позива, грађани могу позвати на број телефона: 014/294 – 790.
Конкурсна документација може се преузети на интернет страници града Ваљева: www.valjevo.rs или лично на шалтерима 11 и 12 у приземљу Градске управе, као и на пулту за информације.