Град Ваљево је објавио Jавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  у домаћинствима на територији града Ваљева дана 09.07.2021. године на интернет страници града Ваљева https://www.valjevo.rs/javni-oglasi-i-obavestenja/ и огласној табли Градске управе града Ваљева, са роком за подношење пријава до 26.07.2021. године.

Обавештавају се сва заинтересована правна лица да се рок за подношење пријава по наведеном јавном позиву продужава до 02.08.2021. године.