У оквиру пројекта “Унапређење пословне климе у Србији“, јуче је одржана онлајн радионица шведских експерата стамбеног предузећа Јевле на којој су присуствовали представници јединица локалних самоуправа у Србији, међу којима су и представници града Ваљева. Тема радионице била је представљање Јевлеједерне, стамбеног предузећа општине Јевле.

Модератор радионице била је извршни директор стамбеног предузећа Катерин Холгерсон, а радионицу је водила Ирис Карамехмедовић, југословенског порекла, запослена у Стамбеном предузећу општине Јевле. Она је на детаљан начин описала које све услуге обавља ово предузеће, на који начин граде нове станове као и начин годишњег одржавања истих. Само предузеће функционише заједно у договору са станарима тих зграда, реагују на њихове примедбе за боље становање и покушавају да на ефикасан начин реше исте у што краћем року.

Идеја радионице је да се научи и прихвати нов начин формирања таквих предузећа у Србији.